Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 20,5 27,4 -6,9 40 49 -9 39 39
Høyre 26,5 25,0 1,5 51 45 6 51 50
Frp 9,3 15,2 -5,9 18 27 -9 18 18
SV 7,7 6,0 1,7 15 11 4 15 14
Sp 19,2 10,3 8,9 37 19 18 38 39
KrF 3,4 4,2 -0,8 2 8 -6 2 2
Venstre 3,4 4,4 -1,0 2 8 -6 2 2
MDG 3,8 3,2 0,6 2 1 1 2 4
Rødt 3,4 2,4 1,0 2 1 1 2 1
Andre 2,8 1,8 1,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 2 3 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 7 2 1+1 2 0 1 1 0 0
Oslo 4+1 6 1 3 1 0 1 1 2 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Rogaland 2+1 5 2 1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 3 5+1 2 2 2 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 0+1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2+1 1 0 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2+1 1 1 2 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,716380 Mandat tildelt
2 Frp Troms 0,558032 Mandat tildelt
3 Ap Sogn og Fjordane 0,551890 Mandat tildelt
4 Frp Telemark 0,505951 Mandat tildelt
5 SV Finnmark 0,451926 Mandat tildelt
6 Ap Oslo 0,448416 Mandat tildelt
7 SV Buskerud 0,448323 Mandat tildelt
8 SV Østfold 0,447606 Mandat tildelt
9 Frp Finnmark 0,440104 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Hedmark 0,439113 Mandat tildelt
11 H Hordaland 0,438510 Mandat tildelt
12 Ap Rogaland 0,436995 Mandat tildelt
13 Frp Hedmark 0,430645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Hordaland 0,422375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Oslo 0,409050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Akershus 0,406613 Mandat tildelt
17 Sp Akershus 0,401853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Buskerud 0,398193 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Nordland 0,396461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Sør-Trøndelag 0,395227 Mandat tildelt
21 Sp Oppland 0,394258 Mandat tildelt
22 Ap Akershus 0,394258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Akershus 0,393578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Østfold 0,384161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Vestfold 0,382800 Mandat tildelt
26 SV Vestfold 0,379867 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Oppland 0,374747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Oslo 0,370010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Hordaland 0,366615 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Rogaland 0,364061 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Nord-Trøndelag 0,363600 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Troms 0,362340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Rogaland 0,359612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Sør-Trøndelag 0,357572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Telemark 0,354059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Hedmark 0,353647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Møre og Romsdal 0,349945 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Møre og Romsdal 0,349907 Mandat tildelt
39 Ap Nord-Trøndelag 0,341639 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Nordland 0,341593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Møre og Romsdal 0,337590 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Akershus 0,331760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Sogn og Fjordane 0,331443 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Hedmark 0,323825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Oslo 0,321987 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Hedmark 0,319618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Finnmark 0,319343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Møre og Romsdal 0,318286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Aust-Agder 0,317386 Mandat tildelt
50 SV Telemark 0,316878 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Sør-Trøndelag 0,315813 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Rogaland 0,313419 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Nordland 0,312031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Troms 0,299989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Buskerud 0,296518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Oppland 0,296313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Sør-Trøndelag 0,295634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Oppland 0,295269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Vest-Agder 0,295042 Mandat tildelt
60 H Østfold 0,287768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Østfold 0,286034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Nord-Trøndelag 0,281466 Mandat tildelt