Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 20,0 26,3 -6,3 37 48 -11 39 39
Høyre 26,2 20,4 5,8 49 36 13 49 49
Frp 12,2 11,6 0,6 23 21 2 23 23
SV 10,4 7,6 2,8 20 13 7 19 20
Sp 8,7 13,5 -4,8 16 28 -12 19 16
KrF 3,6 3,8 -0,2 3 3 0 2 3
Venstre 3,8 4,6 -0,8 3 8 -5 2 2
MDG 3,3 3,9 -0,6 2 3 -1 1 1
Rødt 8,3 4,7 3,6 16 8 8 15 16
Andre 3,5 3,6 -0,1 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 2 2+1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
Akershus 4 7+1 2 2 1 0 1 1 1 0 0
Oslo 3 6 1 3+1 0 0 2 1 3 0 0
Hedmark 2 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Oppland 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Rogaland 2 4+1 3 1 1 1 0 0 1 0 0
Hordaland 3 5+1 2 2 1 1 0 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 1 2 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1+1 1 0 0 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 1+1 0 0 0 1 0 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Finnmark 1 0 1 0 1 0 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Buskerud 0,536779 Mandat tildelt
2 SV Vestfold 0,509131 Mandat tildelt
3 SV Oslo 0,490283 Mandat tildelt
4 Ap Oslo 0,474844 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 R Vestfold 0,466797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 H Akershus 0,446708 Mandat tildelt
7 H Rogaland 0,445317 Mandat tildelt
8 Ap Rogaland 0,443571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Oslo 0,442888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 R Akershus 0,438013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Hordaland 0,429709 Mandat tildelt
12 R Buskerud 0,424883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 R Troms 0,422285 Mandat tildelt
14 Frp Akershus 0,418163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Telemark 0,416624 Mandat tildelt
16 Ap Akershus 0,415271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 R Hordaland 0,409741 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 R Møre og Romsdal 0,408935 Mandat tildelt
19 R Telemark 0,408575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Oslo 0,399474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Hordaland 0,398389 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 R Oslo 0,394037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Oslo 0,385491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Østfold 0,384385 Mandat tildelt
25 Sp Vestfold 0,382992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Sør-Trøndelag 0,381793 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Oppland 0,379836 Mandat tildelt
28 SV Sør-Trøndelag 0,372568 Mandat tildelt
29 Ap Østfold 0,371537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Hordaland 0,370893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Nordland 0,364355 Mandat tildelt
32 SV Vest-Agder 0,363345 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Hordaland 0,361892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Hedmark 0,361362 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Akershus 0,359065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Møre og Romsdal 0,358482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Østfold 0,355290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 R Hedmark 0,355004 Mandat tildelt
39 SV Akershus 0,352466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Nordland 0,350639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Troms 0,344713 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Nordland 0,341071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Nord-Trøndelag 0,337043 Mandat tildelt
44 H Telemark 0,336498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Vest-Agder 0,332674 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Rogaland 0,327031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Møre og Romsdal 0,324591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Hordaland 0,318250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Nordland 0,315082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 R Oppland 0,314765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Nord-Trøndelag 0,311731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Hedmark 0,302827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Buskerud 0,302487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Rogaland 0,302082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Buskerud 0,300054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Sør-Trøndelag 0,296108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Sogn og Fjordane 0,293032 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Møre og Romsdal 0,292961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Sør-Trøndelag 0,292085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Sør-Trøndelag 0,291885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Rogaland 0,290716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Troms 0,289127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Buskerud 0,283847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Rogaland 0,283016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 R Vest-Agder 0,280367 Mandat tildelt
66 Sp Oppland 0,278834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 R Nord-Trøndelag 0,278382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Vestfold 0,276438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Vest-Agder 0,273757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Hedmark 0,272646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Sør-Trøndelag 0,271625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Oppland 0,268005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Oppland 0,266813 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Finnmark 0,264962 Mandat tildelt
75 H Finnmark 0,263961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Vest-Agder 0,263803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Møre og Romsdal 0,262750 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Aust-Agder 0,261517 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Vestfold 0,261053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Aust-Agder 0,260181 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Nordland 0,260075 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Nordland 0,253936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Finnmark 0,252879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Nord-Trøndelag 0,247589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Ap Vestfold 0,246694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Troms 0,245533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Troms 0,245353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Østfold 0,242477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Buskerud 0,242385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Sogn og Fjordane 0,241664 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Ap Finnmark 0,238976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Ap Telemark 0,234929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Vest-Agder 0,230199 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Aust-Agder 0,225974 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Telemark 0,222234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Østfold 0,220570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 R Østfold 0,214739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Sogn og Fjordane 0,211366 Mandat tildelt
99 Sp Troms 0,204994 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Ap Nord-Trøndelag 0,204616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Ap Sogn og Fjordane 0,201572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Møre og Romsdal 0,199861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Aust-Agder 0,196674 Mandat tildelt