Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 19,9 27,4 -7,5 37 49 -12 36 34
Høyre 27,0 25,0 2,0 48 45 3 47 49
Frp 10,3 15,2 -4,9 18 27 -9 18 17
SV 6,9 6,0 0,9 12 11 1 12 12
Sp 16,0 10,3 5,7 28 19 9 31 33
KrF 3,9 4,2 -0,3 3 8 -5 3 3
Venstre 2,5 4,4 -1,9 2 8 -6 1 1
MDG 7,5 3,2 4,3 13 1 12 13 13
Rødt 4,4 2,4 2,0 8 1 7 8 7
Andre 1,7 1,8 -0,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Akershus 4 6 2 1 2 0 1 2 0+1 0
Oslo 4 6 1 2 0 0 1 3 2+1 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 2 0 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 2 5 2 0+1 2 1 0 1 0 0
Hordaland 3 5 2 1 2 1 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 0 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 2 2 1 1 2 0 0 1 0+1 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,641943 Mandat tildelt
2 R Akershus 0,638012 Mandat tildelt
3 Sp Oslo 0,624188 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 R Hordaland 0,587297 Mandat tildelt
5 SV Rogaland 0,587078 Mandat tildelt
6 Sp Vest-Agder 0,502402 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 R Sør-Trøndelag 0,483129 Mandat tildelt
8 MDG Østfold 0,482925 Mandat tildelt
9 Frp Hedmark 0,476928 Mandat tildelt
10 H Akershus 0,462698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Hordaland 0,446785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 MDG Buskerud 0,436855 Mandat tildelt
13 R Oslo 0,436331 Mandat tildelt
14 R Nordland 0,421946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Oslo 0,416770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Oppland 0,415023 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Oslo 0,409794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 MDG Vestfold 0,407824 Mandat tildelt
19 MDG Hordaland 0,406250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Finnmark 0,404945 Mandat tildelt
21 SV Oslo 0,403952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Sør-Trøndelag 0,402692 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Hordaland 0,402181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 MDG Nordland 0,401769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Buskerud 0,401762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Østfold 0,401094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Hedmark 0,393461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Vestfold 0,390029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Buskerud 0,389926 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Troms 0,387065 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Aust-Agder 0,386717 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 MDG Oslo 0,374187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Troms 0,369185 Mandat tildelt
34 Frp Akershus 0,367437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Rogaland 0,366399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Akershus 0,364367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Telemark 0,360752 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Østfold 0,358479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Møre og Romsdal 0,356509 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Møre og Romsdal 0,352501 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Hordaland 0,351976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Aust-Agder 0,351473 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 MDG Møre og Romsdal 0,349326 Mandat tildelt
44 H Nordland 0,348030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Rogaland 0,347111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Vestfold 0,340375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Akershus 0,334879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 MDG Vest-Agder 0,333862 Mandat tildelt
49 Sp Telemark 0,332329 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Nordland 0,330384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Hedmark 0,329944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Troms 0,329033 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Oppland 0,328544 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Østfold 0,316793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Møre og Romsdal 0,313603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Østfold 0,312051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Nord-Trøndelag 0,311714 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Akershus 0,308196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Finnmark 0,307658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Hordaland 0,306915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Rogaland 0,303386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Nord-Trøndelag 0,303002 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Oppland 0,300829 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Vest-Agder 0,300609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Sør-Trøndelag 0,297977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Nordland 0,297510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Hedmark 0,294703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Østfold 0,293197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Buskerud 0,289790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Telemark 0,285907 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Telemark 0,283946 Mandat tildelt
72 Sp Møre og Romsdal 0,281328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Sogn og Fjordane 0,276205 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Buskerud 0,273866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Rogaland 0,273711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Oppland 0,272120 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Sør-Trøndelag 0,270650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Hedmark 0,269811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Oppland 0,265530 Mandat tildelt
80 SV Sør-Trøndelag 0,264907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Rogaland 0,257524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Vest-Agder 0,245951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Sør-Trøndelag 0,237712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Nord-Trøndelag 0,230967 Mandat tildelt
85 Frp Vestfold 0,228946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Nord-Trøndelag 0,212077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Troms 0,208631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Finnmark 0,206910 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Troms 0,205995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Vestfold 0,203762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Sogn og Fjordane 0,201394 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Sogn og Fjordane 0,200830 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Finnmark 0,199029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Vestfold 0,194514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Vest-Agder 0,193436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Troms 0,193221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 R Telemark 0,192377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Buskerud 0,189321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Telemark 0,186785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Aust-Agder 0,179742 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 H Aust-Agder 0,165932 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 MDG Nord-Trøndelag 0,163738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Finnmark 0,162465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 MDG Sogn og Fjordane 0,157648 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 R Møre og Romsdal 0,157325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Sogn og Fjordane 0,153882 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 R Oppland 0,153410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Hedmark 0,138587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Aust-Agder 0,135976 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 R Vest-Agder 0,124461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 R Nord-Trøndelag 0,119411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 R Finnmark 0,112982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,069674 Mandat tildelt
114 R Aust-Agder 0,068266 Mandat tildelt