Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 19,8 26,3 -6,5 39 48 -9 41 39
Høyre 27,8 20,4 7,4 50 36 14 47 49
Frp 13,1 11,6 1,5 23 21 2 26 24
SV 8,5 7,6 0,9 15 13 2 14 15
Sp 6,9 13,5 -6,6 14 28 -14 14 14
KrF 3,4 3,8 -0,4 3 3 0 2 3
Venstre 6,2 4,6 1,6 11 8 3 11 11
MDG 4,0 3,9 0,1 7 3 4 7 7
Rødt 4,1 4,7 -0,6 7 8 -1 7 7
Andre 6,3 3,6 2,7 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 2 3 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Akershus 4 7 2 1 1 0 2 1 0+1 0
Oslo 3 6+1 1 3 0 0 3 2 1 0
Hedmark 2 1 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 2 5 3 1 1 1 0+1 0 0 0
Hordaland 3 5 2 2 1 1 1 0 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 3 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Nordland 2 2 2 1 1 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,615630 Mandat tildelt
2 R Akershus 0,614954 Mandat tildelt
3 R Hordaland 0,607222 Mandat tildelt
4 MDG Hordaland 0,598820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 V Sør-Trøndelag 0,528905 Mandat tildelt
6 SV Møre og Romsdal 0,490014 Mandat tildelt
7 H Oslo 0,469934 Mandat tildelt
8 H Hordaland 0,455950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Akershus 0,454852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 R Oslo 0,454170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Akershus 0,449041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 R Sør-Trøndelag 0,438782 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Buskerud 0,438729 Mandat tildelt
14 MDG Sør-Trøndelag 0,437944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Oslo 0,428941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Hordaland 0,427779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Akershus 0,425378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 R Rogaland 0,419426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Vestfold 0,416134 Mandat tildelt
20 SV Oslo 0,400716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Rogaland 0,386601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Østfold 0,381496 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 R Nordland 0,376315 Mandat tildelt
24 H Finnmark 0,373394 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 V Oslo 0,367199 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Nord-Trøndelag 0,361938 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Rogaland 0,351157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Møre og Romsdal 0,348533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 V Buskerud 0,342979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Telemark 0,340522 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 V Vestfold 0,335263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Nordland 0,334321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Akershus 0,332340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Oslo 0,327064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Buskerud 0,322185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 R Østfold 0,318229 Mandat tildelt
37 V Østfold 0,317389 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Sogn og Fjordane 0,314632 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 MDG Rogaland 0,313465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Møre og Romsdal 0,310847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Oppland 0,310457 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Troms 0,306799 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Sør-Trøndelag 0,304507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Buskerud 0,301181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Vest-Agder 0,296962 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Hordaland 0,295777 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Vestfold 0,293324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Hordaland 0,291971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Sør-Trøndelag 0,291652 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Østfold 0,291326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Vest-Agder 0,290476 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Sør-Trøndelag 0,289363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Hedmark 0,289288 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Akershus 0,287053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Oppland 0,284358 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Vestfold 0,280314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Møre og Romsdal 0,277104 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Aust-Agder 0,276069 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Finnmark 0,275607 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Nordland 0,268141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Troms 0,263654 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Nord-Trøndelag 0,254792 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Vest-Agder 0,247175 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Rogaland 0,246892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Vest-Agder 0,245464 Mandat tildelt
66 MDG Østfold 0,239759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Telemark 0,238623 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Vestfold 0,237649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Vestfold 0,230615 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Nordland 0,219734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Telemark 0,214230 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Nordland 0,212574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 MDG Buskerud 0,211023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Buskerud 0,209897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Troms 0,208607 Mandat tildelt
76 R Møre og Romsdal 0,202015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Telemark 0,201837 Mandat tildelt
78 SV Troms 0,200518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Sogn og Fjordane 0,197497 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Nord-Trøndelag 0,192981 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Hedmark 0,190044 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Nordland 0,189767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Sogn og Fjordane 0,187671 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Hedmark 0,185371 Mandat tildelt
85 SV Aust-Agder 0,184689 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Østfold 0,180264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Møre og Romsdal 0,176922 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Hedmark 0,175365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Finnmark 0,174538 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Troms 0,166864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Finnmark 0,162840 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Oppland 0,161715 Mandat tildelt
93 Frp Oppland 0,161225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Vest-Agder 0,160678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Oppland 0,155482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Telemark 0,153029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Hedmark 0,152678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Troms 0,151440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Aust-Agder 0,149586 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Telemark 0,142865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Sogn og Fjordane 0,138881 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Vest-Agder 0,138519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Nord-Trøndelag 0,137521 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Aust-Agder 0,131055 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 MDG Hedmark 0,125961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 MDG Oppland 0,117676 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Nord-Trøndelag 0,109390 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Sogn og Fjordane 0,104426 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 R Aust-Agder 0,097152 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Finnmark 0,092861 Mandat tildelt
111 MDG Aust-Agder 0,091365 Mandat tildelt
112 V Finnmark 0,077880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 MDG Sogn og Fjordane 0,075626 Mandat tildelt
114 MDG Nord-Trøndelag 0,075415 Mandat tildelt