Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 19,5 26,3 -6,8 37 48 -11 37 36
Høyre 31,8 20,4 11,4 57 36 21 56 58
Frp 14,2 11,6 2,6 25 21 4 28 26
SV 7,6 7,6 0,0 14 13 1 13 14
Sp 6,5 13,5 -7,0 12 28 -16 12 12
KrF 3,9 3,8 0,1 3 3 0 3 3
Venstre 4,7 4,6 0,1 8 8 0 8 8
MDG 3,1 3,9 -0,8 2 3 -1 1 1
Rødt 6,3 4,7 1,6 11 8 3 11 11
Andre 2,4 3,6 -1,2 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 2 3 2 0 1 0 0 0 0+1 0 0
Akershus 4 8 2+1 1 1 0 1 1 1 0 0
Oslo 3 7+1 1 3 0 0 2 1 2 0 0
Hedmark 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2+1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Rogaland 2 5 3 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Hordaland 3 6 2 1 1 1 0+1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2 3 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 2 3 1 1 1 0 0+1 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0 0
Nordland 2 2+1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
Troms 1 2 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 0 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,663966 Mandat tildelt
2 R Rogaland 0,644456 Mandat tildelt
3 R Østfold 0,489005 Mandat tildelt
4 Frp Akershus 0,486713 Mandat tildelt
5 SV Østfold 0,483520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 H Akershus 0,478402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 V Rogaland 0,466682 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Oslo 0,465877 Mandat tildelt
9 Frp Oslo 0,464966 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Hordaland 0,463694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Troms 0,459443 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 V Akershus 0,443230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Rogaland 0,442230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Hordaland 0,441316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Hordaland 0,440766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Møre og Romsdal 0,438131 Mandat tildelt
17 SV Akershus 0,429290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 R Oslo 0,418719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Hedmark 0,409516 Mandat tildelt
20 V Sør-Trøndelag 0,400917 Mandat tildelt
21 Frp Nordland 0,396976 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Telemark 0,396450 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Nord-Trøndelag 0,392312 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Buskerud 0,392249 Mandat tildelt
25 V Oslo 0,389706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Nordland 0,382430 Mandat tildelt
27 Frp Rogaland 0,380643 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Vestfold 0,372074 Mandat tildelt
29 SV Oslo 0,358289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Møre og Romsdal 0,355580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 R Vestfold 0,354337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Buskerud 0,349242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Buskerud 0,344517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Sogn og Fjordane 0,341065 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Vestfold 0,335528 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Østfold 0,333244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 R Akershus 0,332469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Vest-Agder 0,332265 Mandat tildelt
39 H Sør-Trøndelag 0,330995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Oppland 0,325272 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 R Buskerud 0,322479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 R Troms 0,320516 Mandat tildelt
43 H Finnmark 0,320370 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Sør-Trøndelag 0,316151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Aust-Agder 0,315789 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 R Hordaland 0,311001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 R Møre og Romsdal 0,310404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 R Telemark 0,310133 Mandat tildelt
49 SV Telemark 0,304458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Vestfold 0,303847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Oslo 0,288030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Vestfold 0,286154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Troms 0,285784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Oppland 0,277567 Mandat tildelt
55 SV Sør-Trøndelag 0,272262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Nordland 0,272213 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Hedmark 0,269971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Møre og Romsdal 0,269861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 R Hedmark 0,269484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Akershus 0,268264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Vest-Agder 0,267940 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Vest-Agder 0,265530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Finnmark 0,265116 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Buskerud 0,259999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Telemark 0,258659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Vestfold 0,254177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Vest-Agder 0,248554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Østfold 0,248120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Telemark 0,245052 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Østfold 0,240599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Oppland 0,238899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Hordaland 0,237781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Nord-Trøndelag 0,227809 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Sør-Trøndelag 0,224755 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Nord-Trøndelag 0,220764 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Rogaland 0,220744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Sør-Trøndelag 0,218079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Rogaland 0,217196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Sogn og Fjordane 0,214668 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Vest-Agder 0,212843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Nord-Trøndelag 0,211317 Mandat tildelt
82 H Troms 0,210560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Møre og Romsdal 0,210080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Oppland 0,208323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Hedmark 0,206009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Nordland 0,203296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Finnmark 0,201088 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Hedmark 0,198546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Møre og Romsdal 0,196308 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Aust-Agder 0,195398 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Nordland 0,192747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Nordland 0,190065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Vest-Agder 0,186071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Nord-Trøndelag 0,184979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Finnmark 0,184850 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Østfold 0,181170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Buskerud 0,181096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Troms 0,179287 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Sogn og Fjordane 0,176621 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Oppland 0,174774 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Aust-Agder 0,165140 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Aust-Agder 0,162148 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Sogn og Fjordane 0,160433 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 R Aust-Agder 0,149282 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Hedmark 0,140501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Sp Sogn og Fjordane 0,136722 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Frp Finnmark 0,132391 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Troms 0,126470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Oppland 0,122592 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Telemark 0,115984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Sogn og Fjordane 0,105296 Mandat tildelt
112 V Aust-Agder 0,099339 Mandat tildelt
113 V Nord-Trøndelag 0,082930 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Finnmark 0,044327 Mandat tildelt