Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 19,3 26,3 -7,0 39 48 -9 39 39
Høyre 25,1 20,4 4,7 47 36 11 46 47
Frp 13,3 11,6 1,7 25 21 4 27 25
SV 9,9 7,6 2,3 19 13 6 18 19
Sp 7,6 13,5 -5,9 15 28 -13 16 15
KrF 3,6 3,8 -0,2 2 3 -1 2 2
Venstre 5,2 4,6 0,6 10 8 2 10 10
MDG 3,8 3,9 -0,1 3 3 0 2 3
Rødt 4,7 4,7 0,0 9 8 1 9 9
Andre 7,5 3,6 3,9 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 2 2+1 2 1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 6+1 2 2 1 0 1 1 1 0
Oslo 3 6 1 3+1 0 0 2 2 2 0
Hedmark 2 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Oppland 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 4 3 1 1 1 0+1 0 0 0
Hordaland 3 5 2+1 2 1 0 1 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2 2 1 1 0 0+1 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 3 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 2 2 1 1 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0 0+1 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,516348 Mandat tildelt
2 SV Buskerud 0,510995 Mandat tildelt
3 R Sør-Trøndelag 0,503009 Mandat tildelt
4 SV Vestfold 0,484662 Mandat tildelt
5 R Rogaland 0,480793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 H Akershus 0,467803 Mandat tildelt
7 SV Oslo 0,466713 Mandat tildelt
8 V Akershus 0,464573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 V Sør-Trøndelag 0,443580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Oslo 0,435499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Hordaland 0,434304 Mandat tildelt
12 Frp Akershus 0,431872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 R Nordland 0,431385 Mandat tildelt
14 V Oslo 0,431164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Rogaland 0,426624 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Oslo 0,424293 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Hordaland 0,411667 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Telemark 0,396605 Mandat tildelt
19 H Østfold 0,368246 Mandat tildelt
20 Frp Nord-Trøndelag 0,367418 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 R Østfold 0,364827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Oppland 0,361592 Mandat tildelt
23 Frp Rogaland 0,356517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Sør-Trøndelag 0,354668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Møre og Romsdal 0,353863 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Vest-Agder 0,345893 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Hordaland 0,344493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Finnmark 0,337173 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Buskerud 0,327110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Telemark 0,322361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Finnmark 0,320960 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Sogn og Fjordane 0,319465 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Akershus 0,317865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 R Oslo 0,312378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Nordland 0,301851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Nord-Trøndelag 0,296752 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Sør-Trøndelag 0,296108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Buskerud 0,287642 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Rogaland 0,287552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Vestfold 0,284586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Vestfold 0,281191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Møre og Romsdal 0,280660 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Troms 0,276993 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Buskerud 0,271930 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Troms 0,267681 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Østfold 0,266196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Vestfold 0,264836 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 R Vestfold 0,264361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Vest-Agder 0,262259 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Sør-Trøndelag 0,261259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Hedmark 0,261198 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Oppland 0,256755 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Vest-Agder 0,250948 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Aust-Agder 0,249260 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Nordland 0,247579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Hordaland 0,244883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Telemark 0,242269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 R Buskerud 0,240575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 R Troms 0,239133 Mandat tildelt
60 R Akershus 0,234976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Troms 0,233560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Møre og Romsdal 0,232390 Mandat tildelt
63 Frp Østfold 0,232386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Hordaland 0,232015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 R Møre og Romsdal 0,231541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 R Telemark 0,231349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Sogn og Fjordane 0,230067 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Nordland 0,224931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Nordland 0,223095 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Aust-Agder 0,215083 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Østfold 0,209962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Vest-Agder 0,205853 Mandat tildelt
73 R Hedmark 0,201006 Mandat tildelt
74 R Finnmark 0,200087 Mandat tildelt
75 Frp Hedmark 0,192945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Møre og Romsdal 0,190239 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Oppland 0,178237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Hedmark 0,177815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Nord-Trøndelag 0,174245 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Sogn og Fjordane 0,169437 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Finnmark 0,165337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Oppland 0,163692 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Vest-Agder 0,158776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Nord-Trøndelag 0,157614 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Hedmark 0,155458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Aust-Agder 0,151865 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Troms 0,139953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Oppland 0,135616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Telemark 0,128315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Sogn og Fjordane 0,119697 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Sogn og Fjordane 0,116507 Mandat tildelt
92 R Aust-Agder 0,111369 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Aust-Agder 0,109911 Mandat tildelt
94 V Nord-Trøndelag 0,091750 Mandat tildelt