Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 18,0 26,3 -8,3 35 48 -13 34 35
Høyre 26,3 20,4 5,9 48 36 12 48 48
Frp 13,3 11,6 1,7 24 21 3 27 25
SV 11,0 7,6 3,4 20 13 7 20 20
Sp 5,9 13,5 -7,6 11 28 -17 10 11
KrF 3,8 3,8 0,0 3 3 0 3 3
Venstre 5,8 4,6 1,2 11 8 3 10 10
MDG 4,4 3,9 0,5 8 3 5 8 8
Rødt 4,9 4,7 0,2 9 8 1 9 9
Andre 6,6 3,6 3,0 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 2 3 2 1 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 3 6 2 2 1 0 2 1+1 1 0
Oslo 3 6 1 3+1 0 0 2 2 2 0
Hedmark 2 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 2 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 1 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 2 5 3 1 1 1 0+1 0 0 0
Hordaland 2 5 2 2 0+1 1 1 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 1 2 2 1 1 0 0+1 0 0 0
Sør-Trøndelag 2 3 1 2 1 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Nordland 2 2 2 1 1 0 0 0 0+1 0
Troms 2 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0 1 1 0 0 0 0 0+1 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,647506 Mandat tildelt
2 V Rogaland 0,575907 Mandat tildelt
3 R Sør-Trøndelag 0,524434 Mandat tildelt
4 SV Oslo 0,518572 Mandat tildelt
5 R Rogaland 0,501232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 V Sør-Trøndelag 0,494765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Østfold 0,493304 Mandat tildelt
8 Sp Buskerud 0,493136 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Akershus 0,490170 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 MDG Sør-Trøndelag 0,481771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 V Oslo 0,480911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 R Nordland 0,449742 Mandat tildelt
13 H Oslo 0,444578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Telemark 0,440667 Mandat tildelt
15 Frp Oslo 0,435499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Hordaland 0,434304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Akershus 0,431872 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Hordaland 0,431349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Troms 0,417053 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Oppland 0,401780 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Vest-Agder 0,384315 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Hordaland 0,382770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 R Østfold 0,380343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Nord-Trøndelag 0,367418 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Rogaland 0,365742 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Telemark 0,359870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 MDG Oslo 0,359772 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Rogaland 0,356517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Møre og Romsdal 0,353863 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Finnmark 0,353282 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Akershus 0,353184 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 MDG Rogaland 0,344801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Nord-Trøndelag 0,329684 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Buskerud 0,327110 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 R Oslo 0,325673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 V Buskerud 0,320864 Mandat tildelt
37 Sp Finnmark 0,320858 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Rogaland 0,319508 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Sogn og Fjordane 0,319465 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Nordland 0,316286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 MDG Akershus 0,315765 Mandat tildelt
42 V Vestfold 0,313643 Mandat tildelt
43 V Akershus 0,310904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 V Østfold 0,296931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Sør-Trøndelag 0,296108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Møre og Romsdal 0,294075 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Troms 0,290242 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Buskerud 0,284930 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Vestfold 0,284586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Vestfold 0,277492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Østfold 0,275606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 R Vestfold 0,275581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Nordland 0,275074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Vest-Agder 0,274803 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Sør-Trøndelag 0,273747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Hedmark 0,273688 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Hordaland 0,273122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Oppland 0,269019 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Troms 0,267681 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 MDG Østfold 0,263725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Oslo 0,261449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Vestfold 0,261427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Aust-Agder 0,261168 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Vestfold 0,259744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Troms 0,259501 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Møre og Romsdal 0,259228 Mandat tildelt
67 SV Sogn og Fjordane 0,255630 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Vest-Agder 0,250948 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Nordland 0,250857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Buskerud 0,250849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Troms 0,249272 Mandat tildelt
72 Sp Nordland 0,247082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Hedmark 0,245060 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Akershus 0,244974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Telemark 0,242269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Hordaland 0,241900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Møre og Romsdal 0,241399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Telemark 0,241203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Aust-Agder 0,239007 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Sør-Trøndelag 0,236442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Østfold 0,233286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Østfold 0,232386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Buskerud 0,232110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Akershus 0,230683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Vest-Agder 0,229629 Mandat tildelt
86 Sp Vest-Agder 0,225634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Nordland 0,223095 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Hordaland 0,219559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Møre og Romsdal 0,211385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Hedmark 0,209605 Mandat tildelt
91 MDG Nordland 0,208719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Finnmark 0,208604 Mandat tildelt
93 H Telemark 0,202673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Sør-Trøndelag 0,197943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Hedmark 0,197584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Rogaland 0,197158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 MDG Møre og Romsdal 0,194610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Hedmark 0,192945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Buskerud 0,189250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Oppland 0,189099 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Oppland 0,185838 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 H Nord-Trøndelag 0,182578 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Vestfold 0,179506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Sp Møre og Romsdal 0,178180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 H Sogn og Fjordane 0,177539 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Sp Aust-Agder 0,177352 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 MDG Vest-Agder 0,176751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Hedmark 0,173385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Sp Nord-Trøndelag 0,167895 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Troms 0,166595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 R Vest-Agder 0,165529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 Frp Finnmark 0,165337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Nord-Trøndelag 0,164346 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 Frp Oppland 0,163692 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 MDG Telemark 0,157156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 V Troms 0,156078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 Frp Aust-Agder 0,151865 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 V Oppland 0,151276 Mandat tildelt
119 V Telemark 0,143122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 MDG Hedmark 0,138573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 V Sogn og Fjordane 0,129941 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 MDG Oppland 0,129484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 R Sogn og Fjordane 0,124770 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 Sp Sogn og Fjordane 0,124110 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 V Aust-Agder 0,122579 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 SV Finnmark 0,118889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 R Aust-Agder 0,116108 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 V Nord-Trøndelag 0,102345 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 MDG Finnmark 0,102198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 MDG Aust-Agder 0,100478 Mandat tildelt
131 MDG Sogn og Fjordane 0,083164 Mandat tildelt
132 MDG Nord-Trøndelag 0,082930 Mandat tildelt