Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 17,5 26,3 -8,8 35 48 -13 34 35
Høyre 27,5 20,4 7,1 50 36 14 52 50
Frp 13,8 11,6 2,2 25 21 4 26 25
SV 10,2 7,6 2,6 19 13 6 19 18
Sp 6,8 13,5 -6,7 13 28 -15 14 14
KrF 3,5 3,8 -0,3 3 3 0 2 3
Venstre 5,4 4,6 0,8 10 8 2 10 10
MDG 3,7 3,9 -0,2 3 3 0 1 3
Rødt 6,0 4,7 1,3 11 8 3 11 11
Andre 5,5 3,6 1,9 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 2 3 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Akershus 3 7 2+1 2 1 0 2 1 1 0 0
Oslo 3 6 1 3+1 0 0 2 2 2 0 0
Hedmark 2 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Oppland 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Rogaland 2 5 3 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Hordaland 2 5+1 2 2 1 1 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 2 3 1 1 1 0 0+1 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1+1 1 1 0 0 0 1 0 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 0 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Rogaland 0,613772 Mandat tildelt
2 V Rogaland 0,536184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 SV Buskerud 0,526456 Mandat tildelt
4 SV Vestfold 0,499378 Mandat tildelt
5 SV Oslo 0,480858 Mandat tildelt
6 Frp Akershus 0,473003 Mandat tildelt
7 H Akershus 0,468874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 R Østfold 0,465682 Mandat tildelt
9 H Oslo 0,464863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 V Sør-Trøndelag 0,460626 Mandat tildelt
11 Frp Oslo 0,451867 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Hordaland 0,451030 Mandat tildelt
13 Frp Hordaland 0,450635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 V Oslo 0,447743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Telemark 0,408627 Mandat tildelt
16 Frp Østfold 0,401871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 R Oslo 0,398776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Nordland 0,385791 Mandat tildelt
19 H Rogaland 0,382429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Nord-Trøndelag 0,381248 Mandat tildelt
21 SV Oppland 0,372538 Mandat tildelt
22 Frp Rogaland 0,369925 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Møre og Romsdal 0,367164 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Sør-Trøndelag 0,365411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Vest-Agder 0,356355 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Hordaland 0,354932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Akershus 0,345693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Buskerud 0,339407 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 R Vestfold 0,337464 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Sogn og Fjordane 0,331449 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Nordland 0,330709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 R Akershus 0,316649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Møre og Romsdal 0,307498 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Sør-Trøndelag 0,307239 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 R Buskerud 0,307115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Nord-Trøndelag 0,305729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Akershus 0,305538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 R Troms 0,305253 Mandat tildelt
39 H Troms 0,303473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 V Buskerud 0,298700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Buskerud 0,297931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Rogaland 0,296273 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 R Hordaland 0,296189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 R Møre og Romsdal 0,295593 Mandat tildelt
45 R Telemark 0,295377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Vestfold 0,295288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Vestfold 0,292023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Vestfold 0,290155 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Østfold 0,288178 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Vest-Agder 0,287338 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Sør-Trøndelag 0,286243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Hedmark 0,286161 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Oppland 0,281300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Troms 0,277730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Finnmark 0,277044 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Østfold 0,276424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Aust-Agder 0,273092 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Vest-Agder 0,260395 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 R Hedmark 0,256612 Mandat tildelt
60 SV Nordland 0,255068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Hordaland 0,254290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Telemark 0,251367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Finnmark 0,248031 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Møre og Romsdal 0,241352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Troms 0,240625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Sogn og Fjordane 0,237025 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Nordland 0,233573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Oppland 0,227547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Aust-Agder 0,221645 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Østfold 0,216320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Sør-Trøndelag 0,214043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Vest-Agder 0,213794 Mandat tildelt
73 H Telemark 0,211918 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Vest-Agder 0,202667 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Nord-Trøndelag 0,201245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Hedmark 0,200207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Møre og Romsdal 0,196009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Finnmark 0,191545 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Nord-Trøndelag 0,190911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Sogn og Fjordane 0,185642 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Nordland 0,183568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Hedmark 0,183200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Oppland 0,169841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Hedmark 0,161451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Aust-Agder 0,157576 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Sogn og Fjordane 0,152798 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Troms 0,145346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Aust-Agder 0,142174 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Oppland 0,140836 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Telemark 0,133268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Finnmark 0,128671 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Sogn og Fjordane 0,120953 Mandat tildelt
93 V Aust-Agder 0,114149 Mandat tildelt
94 V Nord-Trøndelag 0,095299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Finnmark 0,050868 Mandat tildelt