Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 40,8 26,3 14,6 74 48 26 74 73
Høyre 30,4 20,4 10,1 55 36 19 55 55
Frp 3,7 11,6 -7,9 1 21 -20 1 2
SV 5,5 7,6 -2,2 10 13 -3 10 10
Sp 6,6 13,5 -6,9 12 28 -16 12 12
KrF 8,3 3,8 4,5 15 3 12 15 15
Venstre 3,1 4,6 -1,5 2 8 -6 2 2
MDG 0,0 3,9 -3,9 0 3 -3 0 0
Rødt 0,6 4,7 -4,2 0 8 -8 0 0
Andre 1,0 3,6 -2,5 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 5 3 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 7+1 0 1 1 1 1 0 0 0
Oslo 8 7+1 0 2 0 1 1 0 0 0
Hedmark 4 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Buskerud 4 3 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 3 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 2 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 0 1+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 2 0 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 5 5 1 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 5 6 0 1 1 2+1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 0 0+1 1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 5 2 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Rogaland 0,577012 Mandat tildelt
2 SV Sør-Trøndelag 0,511206 Mandat tildelt
3 KrF Østfold 0,507387 Mandat tildelt
4 Sp Nord-Trøndelag 0,491421 Mandat tildelt
5 Sp Østfold 0,481297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Buskerud 0,481100 Mandat tildelt
7 KrF Vest-Agder 0,438858 Mandat tildelt
8 H Akershus 0,428437 Mandat tildelt
9 KrF Telemark 0,423434 Mandat tildelt
10 Ap Akershus 0,419905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Hordaland 0,419864 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Rogaland 0,414505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Troms 0,406860 Mandat tildelt
14 KrF Vestfold 0,397837 Mandat tildelt
15 KrF Rogaland 0,397340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Oslo 0,388588 Mandat tildelt
17 KrF Sør-Trøndelag 0,371994 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Rogaland 0,368861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Hordaland 0,368101 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Sogn og Fjordane 0,363245 Mandat tildelt
21 Ap Rogaland 0,358671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Nordland 0,356885 Mandat tildelt
23 Sp Telemark 0,351099 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Oslo 0,347819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Oppland 0,339018 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Troms 0,336641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Aust-Agder 0,332407 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Sør-Trøndelag 0,330648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Nordland 0,318980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Oslo 0,313949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Vestfold 0,313464 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Finnmark 0,313060 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Buskerud 0,307996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Østfold 0,302663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Østfold 0,300422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Hedmark 0,299282 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Buskerud 0,298945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Telemark 0,298510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Nordland 0,298060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Møre og Romsdal 0,296584 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Buskerud 0,287356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Nordland 0,283523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Vest-Agder 0,281565 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Vestfold 0,279866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Østfold 0,277956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Vest-Agder 0,277143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Sør-Trøndelag 0,276083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Hordaland 0,276065 Mandat tildelt
49 H Hedmark 0,276016 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Hordaland 0,275874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Møre og Romsdal 0,274227 Mandat tildelt
52 Ap Møre og Romsdal 0,273304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Oppland 0,271316 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Aust-Agder 0,263401 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Troms 0,262793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Nord-Trøndelag 0,259988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Hedmark 0,256299 Mandat tildelt
58 Sp Oslo 0,255042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Akershus 0,254550 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Vestfold 0,253400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Buskerud 0,245516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Finnmark 0,242919 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Nordland 0,241062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Hedmark 0,239084 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Møre og Romsdal 0,235723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Akershus 0,232935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Vestfold 0,232859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Akershus 0,225060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Vest-Agder 0,220118 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Oslo 0,219051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Sogn og Fjordane 0,218952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Sogn og Fjordane 0,215154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Troms 0,210927 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Hordaland 0,210563 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Telemark 0,204396 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Sør-Trøndelag 0,193115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Telemark 0,190538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Hedmark 0,185424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Oppland 0,184487 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Nord-Trøndelag 0,184126 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Sogn og Fjordane 0,179054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Troms 0,175634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Møre og Romsdal 0,173840 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Oppland 0,173726 Mandat tildelt
85 Sp Aust-Agder 0,173023 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Nord-Trøndelag 0,170870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Vest-Agder 0,166194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Aust-Agder 0,165626 Mandat tildelt
89 SV Finnmark 0,154221 Mandat tildelt