Poll of polls

Mandatfordeling

Stortinget: Mandater i alle fylker basert på partienes oppslutning nasjonalt

Sum: 0 prosent

Oppslutning angis i

For eventuelt å beregne feilmargin, fyll ut antall respondenter: