Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Forholdsvalg: Valg til formannsskap/utvalg jmf kommunelovens §37

Forholdsvalg: "Antall lister" er antall partier eller konstellasjoner av partier som vil delta i valget til f.eks. formannskap i kommunestyret. Legg gjerne inn maksimalt antall, da lister senere kan gis null stemmer i kommunestyret hvis en vil regne på effekten av at noen partier slår seg sammen om en felles liste. "Antall plasser" er antall mandater som skal fordeles i f.eks. formannskapet.