Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Risør ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 29
Stemmer ved valget i 2015: 3 287

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2015 Endring Prognose Fordelt 2015 Endring
Ap nan 41,3 nan 29 13 16
Høyre nan 17,9 nan 0 5 -5
Frp nan 7,1 nan 0 2 -2
SV nan 1,5 nan 0 0 0
Sp nan 4,1 nan 0 1 -1
KrF nan 7,4 nan 0 2 -2
Venstre nan 16,2 nan 0 5 -5
MDG nan 4,4 nan 0 1 -1
Rødt nan 0,0 nan 0 0 0
Andre nan 0,0 nan 0 0 0

Nærmest til å miste et mandat: Ap (- stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Ap (- stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Ap 0 1,4 0,0000 0
2 Ap 0 3 0,0000 0
3 Ap 0 5 0,0000 0
4 Ap 0 7 0,0000 0
5 Ap 0 9 0,0000 0
6 Ap 0 11 0,0000 0
7 Ap 0 13 0,0000 0
8 Ap 0 15 0,0000 0
9 Ap 0 17 0,0000 0
10 Ap 0 19 0,0000 0
11 Ap 0 21 0,0000 0
12 Ap 0 23 0,0000 0
13 Ap 0 25 0,0000 0
14 Ap 0 27 0,0000 0
15 Ap 0 29 0,0000 0
16 Ap 0 31 0,0000 0
17 Ap 0 33 0,0000 0
18 Ap 0 35 0,0000 0
19 Ap 0 37 0,0000 0
20 Ap 0 39 0,0000 0
21 Ap 0 41 0,0000 0
22 Ap 0 43 0,0000 0
23 Ap 0 45 0,0000 0
24 Ap 0 47 0,0000 0
25 Ap 0 49 0,0000 0
26 Ap 0 51 0,0000 0
27 Ap 0 53 0,0000 0
28 Ap 0 55 0,0000 0
29 Ap 0 57 0,0000 0

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
30 Ap 0 59 0,0000 0
31 Ap 0 61 0,0000 0
32 Ap 0 63 0,0000 0
33 Ap 0 65 0,0000 0
34 Ap 0 67 0,0000 0
35 Ap 0 69 0,0000 0
36 Ap 0 71 0,0000 0
37 Ap 0 73 0,0000 0
38 Ap 0 75 0,0000 0
39 Ap 0 77 0,0000 0
40 Ap 0 79 0,0000 0