Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for fylkestingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2019 Endring Prognose Fordelt 2019 Endring
Ap 34,8 24,2 10,6 296 160 136
Høyre 15,1 20,3 -5,3 115 122 -7
Frp 0,0 8,6 -8,6 0 58 -58
SV 2,1 6,0 -3,9 18 40 -22
Sp 6,2 14,5 -8,3 60 106 -46
KrF 5,2 4,1 1,1 45 26 19
Venstre 6,3 3,5 2,8 50 20 30
MDG 0,0 7,6 -7,6 0 45 -45
Rødt 0,0 3,9 -3,9 0 24 -24
Andre 6,2 7,3 -1,1 49 32 17

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Agder 18 9 0 1 3 10 3 0 0 5
Innlandet 34 6 0 1 9 2 3 0 0 2
Møre og Romsdal 18 7 0 1 5 5 4 0 0 7
Nordland 24 7 0 1 7 2 3 0 0 1
Oslo 23 15 0 3 1 2 9 0 0 6
Rogaland 19 10 0 1 3 6 3 0 0 5
Troms og Finnmark 29 8 0 3 8 3 4 0 0 2
Trøndelag 33 8 0 2 7 2 4 0 0 3
Vestfold og Telemark 33 12 0 1 5 4 4 0 0 2
Vestland 25 12 0 2 6 5 6 0 0 9
Viken 40 21 0 2 6 4 7 0 0 7