Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for fylkestingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 41,0 21,8 19,2 624 153 471
Høyre 27,3 25,5 1,8 162 163 -1
Frp 5,6 12,5 -6,9 37 87 -50
SV 5,4 6,2 -0,8 35 43 -8
Sp 7,9 8,6 -0,8 52 61 -9
KrF 9,0 4,5 4,5 57 29 28
Venstre 4,7 3,9 0,8 27 25 2
MDG 0,0 3,7 -3,7 0 24 -24
Rødt 1,2 3,5 -2,3 2 25 -23
Andre 3,4 9,8 -6,4 22 54 -32

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 19 12 2 2 3 3 1 0 0 1
Akershus 18 19 3 2 2 2 4 0 0 1
Buskerud 18 15 3 2 4 2 2 0 0 1
Vestfold 17 13 2 2 1 3 2 0 0 1
Telemark 19 8 2 2 4 4 1 0 0 1
Troms 17 7 2 3 3 3 1 0 0 1
Finnmark 17 5 2 2 2 2 1 0 0 4
Agder 14 13 3 2 2 11 2 0 0 2
Innlandet 30 9 2 3 8 2 2 0 0 1
Møre og Romsdal 16 10 5 2 4 6 2 0 0 2
Nordland 20 10 2 3 4 2 2 0 1 1
Oslo 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rogaland 16 13 3 2 2 8 2 0 0 1
Trøndelag 27 12 2 4 6 3 2 0 1 2
Vestland 22 16 4 4 7 6 3 0 0 3