Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for fylkestingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 34,7 21,8 12,9 616 153 463
Høyre 19,9 25,5 -5,6 139 163 -24
Frp 0,7 12,5 -11,7 1 87 -86
SV 5,0 6,2 -1,2 38 43 -5
Sp 9,8 8,6 1,2 72 61 11
KrF 10,5 4,5 6,0 74 29 45
Venstre 3,4 3,9 -0,5 22 25 -3
MDG 0,0 3,7 -3,7 0 24 -24
Rødt 0,3 3,5 -3,2 0 25 -25
Andre 7,0 9,8 -2,8 56 54 2

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 19 10 0 2 4 4 1 0 0 3
Akershus 19 17 0 3 3 3 3 0 0 3
Buskerud 18 13 0 2 6 3 2 0 0 3
Vestfold 17 12 0 2 2 4 1 0 0 3
Telemark 17 7 0 2 5 6 1 0 0 3
Troms 17 6 0 3 4 3 1 0 0 3
Finnmark 15 4 0 2 2 2 1 0 0 9
Agder 14 10 0 2 3 14 2 0 0 4
Innlandet 28 8 0 3 11 3 1 0 0 3
Møre og Romsdal 15 8 1 3 6 7 2 0 0 5
Nordland 20 9 0 3 6 3 1 0 0 3
Oslo 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rogaland 16 11 0 2 3 10 1 0 0 4
Trøndelag 26 11 0 4 8 4 2 0 0 4
Vestland 21 13 0 5 9 8 3 0 0 6