Poll of polls

InFact for Ringsaker Blad 2. januar 2023

Andre partier: Pensjonistpartiet: 4,2 pst. (pollofpolls.no registrerer oppslutningen til et utvalg nasjonale partier i Andre-gruppen når denne gjøres kjent av målingens oppdragsgiver.)

mandatfordeling

Vis fordeling av mandater basert på pollofpolls.nos mandatberegning. Fordelingen kan avvike noe fra instituttets fordeling. Instituttets fordeling er brukt under, dersom den er kjent.

Fakta om meningsmålingen

Valg Kommunestyrevalg
Område Ringsaker
Institutt InFact
Antall spurte 806
Tatt opp 15/12 - 15/12

Endringer fra forrige måling og feilmarginer

Oppslutning i prosent. Endringer beregnes når det foreligger en tidligere måling. Feilmarginer beregnes når det foreligger opplysninger om antall spurte.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Feilmargin ±3,1 ±2,6 ±2,2 ±1,6 ±2,5 ±1,0 ±0,9 ±0,9 ±1,5 ±1,7

Siste registrerte målinger fra samme byrå og oppdragsgiver

Måling Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Valg K-2023 32,2 (12) 14,5 (5) 9,4 (4) 4,7 (2) 14,5 (6) 1,9 (1) 1,9 (1) 2,5 (1) 2,2 (1) 16,2 (6)
InFact / RB - 2/1-2023 30,3 (12) 17,8 (7) 12,2 (5) 6,0 (2) 15,8 (6) 2,4 (1) 1,8 (1) 1,8 (0) 5,4 (2) 6,6 (3)
InFact / RB - 12/8-2019 39,2 (17) 9,0 (4) 7,5 (3) 4,3 (2) 23,8 (10) 1,6 (0) 1,1 (0) 4,8 (2) 3,3 (1) 5,4 (2)
| Vis alle | Last ned