Poll of polls

Respons Analyse for Høyre 22. desember 2022

Andre partier: Konservativt: 0,2 pst. Liberalistene: 0,6 pst. Industri- og næringspartiet: 0,2 pst. Folkets Parti: 0,4 pst. Norgesdemokratene: 0,8 pst. (pollofpolls.no registrerer oppslutningen til et utvalg nasjonale partier i Andre-gruppen når denne gjøres kjent av målingens oppdragsgiver.)

mandatfordeling

Vis fordeling av mandater basert på pollofpolls.nos mandatberegning. Fordelingen kan avvike noe fra instituttets fordeling. Instituttets fordeling er brukt under, dersom den er kjent.

Fakta om meningsmålingen

Valg Kommunestyrevalg
Område Oslo
Institutt Respons Analyse
Antall spurte 1001
Tatt opp 13/12 - 19/12
Svarprosent 83,0

Endringer fra forrige måling og feilmarginer

Oppslutning i prosent. Endringer beregnes når det foreligger en tidligere måling. Feilmarginer beregnes når det foreligger opplysninger om antall spurte.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Endring -4,8 0,3 -1,9 1,4 0,8 0,6 1,2 0,5 0,9 1,0
Feilmargin ±2,2 ±2,9 ±1,3 ±2,1 ±0,7 ±0,8 ±1,8 ±1,9 ±1,8 ±1,0
Endring signifikant Ja Nei Ja Nei Ja Nei Nei Nei Nei Nei

Kommentarer om denne meningsmålingen

Siste registrerte målinger fra samme byrå og oppdragsgiver

Måling Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Valg K-2023 18,4 (11) 32,6 (20) 6,1 (4) 10,1 (6) 0,8 1,7 (1) 9,1 (6) 10,2 (6) 5,8 (4) 5,2 (1)
Respons / Høyre - 23/6-2023 17,7 (11) 35,8 (21) 4,9 (3) 11,7 (7) 0,8 (0) 1,6 (1) 8,1 (5) 10,3 (6) 6,3 (4) 2,8 (1)
Respons / Høyre - 27/3-2023 17,5 (11) 33,6 (20) 5,0 (3) 13,8 (8) 1,3 (1) 1,6 (1) 8,4 (5) 10,2 (6) 7,5 (4) 1,1 (0)
Respons / Høyre - 22/12-2022 15,4 (9) 31,0 (19) 4,5 (3) 13,9 (8) 1,4 (1) 1,8 (1) 9,5 (6) 10,7 (7) 9,0 (5) 2,8 (0)
Respons / Høyre - 14/9-2022 20,2 (12) 30,7 (18) 6,4 (4) 12,5 (8) 0,6 (0) 1,2 (1) 8,3 (5) 10,2 (6) 8,1 (5) 1,8 (0)
Respons / Høyre - 25/3-2022 19,8 (12) 31,5 (19) 5,3 (3) 11,5 (7) 1,3 (1) 2,0 (1) 9,0 (5) 8,6 (5) 9,9 (6) 1,1 (0)
| Vis alle | Last ned