Poll of polls

Respons Analyse for Høyre 22. desember 2022

Andre partier: Konservativt: 0,3 pst. Liberalistene: 0,4 pst. Industri- og næringspartiet: 0,4 pst. Folkets Parti: 0,4 pst. Norgesdemokratene: 0,4 pst. (pollofpolls.no registrerer oppslutningen til et utvalg nasjonale partier i Andre-gruppen når denne gjøres kjent av målingens oppdragsgiver.)

mandatfordeling

Vis fordeling av mandater basert på pollofpolls.nos mandatberegning. Fordelingen kan avvike noe fra instituttets fordeling. Instituttets fordeling er brukt under, dersom den er kjent.

Fakta om meningsmålingen

Valg Stortingsvalg
Område Oslo
Institutt Respons Analyse
Antall spurte 1001
Tatt opp 14/12 - 16/12
Svarprosent 86,0

Endringer fra forrige måling og feilmarginer

Oppslutning i prosent. Endringer beregnes når det foreligger en tidligere måling. Feilmarginer beregnes når det foreligger opplysninger om antall spurte.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Endring -4,3 1,7 -1,3 3,4 0,5 0,3 1,3 -0,8 -0,6 -0,2
Feilmargin ±2,3 ±2,9 ±1,4 ±2,3 ±0,7 ±0,9 ±1,8 ±1,6 ±1,6 ±0,8

Siste registrerte målinger fra samme byrå og oppdragsgiver

Måling Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Valg S-2021 23,0 (4) 23,5 (5) 6,0 (1) 13,3 (3) 3,1 1,8 10,0 (3) 8,5 (2) 8,3 (2) 2,5
Respons / Høyre - 22/12-2022 16,5 (3) 32,9 (7) 5,1 (1) 15,8 (3) 1,3 (0) 2,1 (0) 9,6 (2) 7,1 (1) 7,7 (2) 1,9 (0)
Respons / Høyre - 16/9-2022 20,8 (4) 31,2 (6) 6,4 (1) 12,4 (2) 0,8 (0) 1,8 (0) 8,3 (2) 7,9 (2) 8,3 (2) 2,1 (0)
Respons / Høyre - 25/3-2022 19,3 (4) 30,6 (6) 5,2 (1) 12,4 (3) 1,7 (0) 1,6 (0) 10,0 (2) 6,9 (1) 10,4 (2) 1,9 (0)
Respons / Høyre - 21/12-2021 20,7 (4) 27,8 (6) 4,5 (1) 15,9 (3) 2,5 (0) 1,6 (0) 10,3 (2) 6,9 (1) 8,4 (2) 1,4 (0)
Respons / Høyre - 10/8-2021 23,5 (5) 25,3 (5) 6,4 (1) 12,0 (2) 6,0 (1) 1,4 (0) 6,4 (1) 9,2 (2) 8,1 (2) 1,7 (0)
| Vis alle | Last ned