Poll of polls

Sentio for Svein Tore Marthinsen 17. juni 2022

Andre partier: Pensjonistpartiet: 1,3 pst. Konservativt: 0,6 pst. Folkets Parti: 0,3 pst. Norgesdemokratene: 1,3 pst. (pollofpolls.no registrerer oppslutningen til et utvalg nasjonale partier i Andre-gruppen når denne gjøres kjent av målingens oppdragsgiver.)

Vis fordeling av mandater basert på pollofpolls.nos mandatberegning (siden kan bruke noe tid på å laste på grunn av omfattende beregninger). Fordelingen kan avvike noe fra instituttets fordeling. Instituttets fordeling er brukt under, dersom den er kjent.

Fakta om meningsmålingen

Valg Kommunestyrevalg
Område Hele landet
Institutt Sentio
Antall spurte 1000
Tatt opp 7/6 - 13/6
Svarprosent 72,0

Endringer fra forrige måling og feilmarginer

Oppslutning i prosent. Endringer beregnes når det foreligger en tidligere måling. Feilmarginer beregnes når det foreligger opplysninger om antall spurte.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Endring -1,1 2,3 3,3 1,4 -1,5 0,2 1,5 -0,3 -1,2 -4,7
Feilmargin ±2,6 ±2,7 ±1,9 ±1,8 ±1,8 ±1,1 ±1,3 ±1,3 ±1,4 ±1,4
Endring signifikant Nei Nei Ja Nei Nei Nei Ja Nei Nei Ja

Siste registrerte målinger fra samme byrå og oppdragsgiver

Måling Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Valg K-2019 24,8 (2579) 20,1 (1488) 8,2 (701) 6,1 (457) 14,4 (2266) 4,0 (411) 3,9 (264) 6,8 (307) 3,8 (193) 7,9 (670)
Sentio / S. T. Marthinsen - 21/9-2022 24,7 (2825) 27,1 (2082) 9,2 (815) 7,4 (596) 6,8 (1237) 3,8 (422) 3,4 (234) 5,7 (253) 8,1 (436) 3,8 (416)
Sentio / S. T. Marthinsen - 17/6-2022 23,0 (2526) 24,3 (1827) 10,6 (914) 8,8 (671) 9,7 (1662) 3,4 (353) 4,8 (353) 4,4 (177) 5,2 (284) 5,8 (569)
Sentio / S. T. Marthinsen - 18/3-2022 24,1 (0) 22,0 (0) 7,3 (0) 7,4 (0) 11,2 (0) 3,2 (0) 3,3 (0) 4,7 (0) 6,4 (0) 10,5 (0)
| Vis alle | Last ned