Poll of polls

Respons Analyse for Høyre 23. februar 2021

Andre partier: Konservativt: 0,8 pst. Industri- og næringspartiet: 0,5 pst. Norgesdemokratene: 1,0 pst. (pollofpolls.no registrerer oppslutningen til et utvalg nasjonale partier i Andre-gruppen når denne gjøres kjent av målingens oppdragsgiver.)

mandatfordeling

Vis fordeling av mandater basert på pollofpolls.nos mandatberegning. Fordelingen kan avvike noe fra instituttets fordeling. Instituttets fordeling er brukt under, dersom den er kjent.

Fakta om meningsmålingen

Valg Stortingsvalg
Område Telemark
Institutt Respons Analyse
Antall spurte 800
Tatt opp 10/2 - 15/2
Svarprosent 77,0

Endringer fra forrige måling og feilmarginer

Oppslutning i prosent. Endringer beregnes når det foreligger en tidligere måling. Feilmarginer beregnes når det foreligger opplysninger om antall spurte.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Feilmargin ±3,0 ±2,8 ±1,9 ±1,7 ±2,9 ±1,4 ±1,0 ±1,3 ±1,3 ±1,1

Kommentarer om denne meningsmålingen

Siste registrerte målinger fra samme byrå og oppdragsgiver

Måling Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Valg S-2021 30,8 (2) 15,7 (1) 12,7 (1) 6,1 16,5 (1) 4,5 2,3 2,8 4,6 (1) 4,0
Respons / Høyre - 23/2-2021 25,4 (2) 20,5 (1) 8,3 (0) 6,4 (0) 23,3 (2) 4,2 (0) 2,0 (0) 3,4 (0) 3,9 (0) 2,6 (0)
| Vis alle | Last ned