Poll of polls

InFact for Drammens Tidende 26. november 2020

Andre partier: Folkets Parti: 2,6 pst. (pollofpolls.no registrerer oppslutningen til et utvalg nasjonale partier i Andre-gruppen når denne gjøres kjent av målingens oppdragsgiver.)

Les nettsaken fra Drammens Tidende: Mister flertallet i Drammen: - Det meste overskygges av koronapandemien (bak betalingsmur)

mandatfordeling

Vis fordeling av mandater basert på pollofpolls.nos mandatberegning. Fordelingen kan avvike noe fra instituttets fordeling. Instituttets fordeling er brukt under, dersom den er kjent.

Fakta om meningsmålingen

Valg Kommunestyrevalg
Område Drammen
Institutt InFact
Antall spurte 1081
Tatt opp Ikke opplyst

Endringer fra forrige måling og feilmarginer

Oppslutning i prosent. Endringer beregnes når det foreligger en tidligere måling. Feilmarginer beregnes når det foreligger opplysninger om antall spurte.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Endring -13,4 5,9 1,8 0,8 3,0 1,3 0,5 -0,8 -0,2 1,4
Feilmargin ±2,5 ±2,7 ±2,0 ±1,4 ±1,9 ±1,0 ±0,9 ±1,4 ±0,9 ±1,1
Endring signifikant Ja Ja Nei Nei Ja Ja Nei Nei Nei Ja

Siste registrerte målinger fra samme byrå og oppdragsgiver

Måling Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Valg K-2023 21,9 (13) 30,2 (17) 15,5 (9) 4,6 (3) 2,7 (2) 2,7 (2) 5,2 (3) 3,6 (2) 3,4 (2) 10,2 (4)
InFact / DT - 23/2-2024 20,5 (12) 25,9 (16) 21,8 (13) 8,0 (5) 1,9 (1) 1,9 (1) 5,6 (3) 3,7 (2) 3,9 (2) 6,7 (2)
InFact / DT - 26/11-2020 24,1 (14) 28,6 (17) 12,5 (7) 6,3 (4) 11,1 (6) 2,9 (2) 2,4 (1) 6,0 (3) 2,4 (1) 3,7 (2)
InFact / DT - 28/4-2020 37,5 (22) 22,7 (13) 10,7 (6) 5,5 (3) 8,1 (5) 1,6 (1) 1,9 (1) 6,8 (4) 2,6 (1) 2,3 (1)
InFact / DT - 1/9-2019 25,9 (15) 23,5 (13) 12,4 (7) 5,7 (3) 7,6 (4) 3,0 (2) 2,6 (1) 6,5 (4) 3,6 (2) 9,2 (6)
| Vis alle | Last ned