Poll of polls

Sentio for Drammens Tidende 31. mai 2019

Andre partier: Pensjonistpartiet: 1,1 pst. (pollofpolls.no registrerer oppslutningen til et utvalg nasjonale partier i Andre-gruppen når denne gjøres kjent av målingens oppdragsgiver.)

Les nettsaken fra Drammens Tidende: - Dette er et skremmeskudd for Høyre (bak betalingsmur)

mandatfordeling

Vis fordeling av mandater basert på pollofpolls.nos mandatberegning. Fordelingen kan avvike noe fra instituttets fordeling. Instituttets fordeling er brukt under, dersom den er kjent.

Fakta om meningsmålingen

Valg Kommunestyrevalg
Område
Institutt Sentio
Antall spurte 600
Tatt opp 29/5 - 30/5

Endringer fra forrige måling og feilmarginer

Oppslutning i prosent. Endringer beregnes når det foreligger en tidligere måling. Feilmarginer beregnes når det foreligger opplysninger om antall spurte.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Endring -7,9 -7,4 1,9 2,2 1,3 -0,2 -0,5 -0,5 2,2 8,9
Feilmargin ±3,5 ±3,4 ±2,6 ±1,9 ±1,8 ±1,1 ±0,9 ±2,1 ±1,6 ±2,7
Endring signifikant Ja Ja Nei Ja Nei Nei Nei Nei Ja Ja

Kommentarer om denne meningsmålingen

Siste registrerte målinger fra samme byrå og oppdragsgiver

Måling Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Valg K-2023 21,9 (13) 30,2 (17) 15,5 (9) 4,6 (3) 2,7 (2) 2,7 (2) 5,2 (3) 3,6 (2) 3,4 (2) 10,2 (4)
Sentio / DT - 6/9-2023 19,4 (12) 32,8 (20) 12,5 (7) 6,5 (4) 4,7 (3) 2,0 (1) 7,4 (4) 4,7 (3) 2,3 (1) 7,6 (2)
Sentio / DT - 9/8-2023 16,2 (9) 36,8 (21) 13,2 (7) 4,9 (3) 1,9 (1) 1,6 (1) 3,3 (2) 4,8 (3) 6,8 (4) 10,4 (0)
Sentio / DT - 25/4-2023 22,6 (13) 38,3 (22) 13,0 (8) 5,9 (3) 1,7 (1) 1,7 (1) 2,7 (2) 3,6 (2) 3,8 (2) 6,8 (3)
Sentio / DT - 21/9-2022 25,0 (14) 33,9 (20) 11,5 (7) 6,3 (4) 2,3 (1) 1,7 (1) 4,4 (3) 3,0 (2) 8,2 (5) 3,6 (0)
Sentio / DT - 18/2-2022 24,7 (15) 27,4 (16) 10,8 (6) 9,3 (6) 3,4 (2) 3,7 (2) 3,5 (2) 2,8 (2) 7,5 (5) 2,0 (1)
| Vis alle | Last ned