Poll of polls

Norfakta for Kanalen 10. september 2015

Andre partier: Konservativt: 1,3 pst. (pollofpolls.no registrerer oppslutningen til et utvalg nasjonale partier i Andre-gruppen når denne gjøres kjent av målingens oppdragsgiver.)

mandatfordeling

Vis fordeling av mandater basert på pollofpolls.nos mandatberegning. Fordelingen kan avvike noe fra instituttets fordeling. Instituttets fordeling er brukt under, dersom den er kjent.

Fakta om meningsmålingen

Valg Kommunestyrevalg
Område
Institutt Norfakta
Antall spurte 351
Tatt opp Ikke opplyst

Endringer fra forrige måling og feilmarginer

Oppslutning i prosent. Endringer beregnes når det foreligger en tidligere måling. Feilmarginer beregnes når det foreligger opplysninger om antall spurte.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Endring 3,4 -4,2 0,9 0,8 1,5 -1,2 1,4 -2,9 0,0 1,3
Feilmargin ±5,2 ±3,4 ±3,4 ±1,8 ±4,2 ±2,1 ±1,9 ±0,0 ±0,0 ±1,2
Endring signifikant Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ja Ja Ja

Siste registrerte målinger fra samme byrå og oppdragsgiver

Måling Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Valg K-2023 29,4 (7) 14,8 (3) 15,1 (3) 5,0 (1) 21,8 (5) 3,0 1,2 5,8 (1) 0,0 3,8 (1)
Norfakta / Kanalen - 4/9-2023 32,7 (7) 15,6 (3) 10,7 (2) 3,3 (1) 25,3 (6) 3,7 (1) 1,1 (0) 5,5 (1) 0,0 (0) 2,2 (0)
Norfakta / Kanalen - 8/5-2023 36,0 (8) 14,2 (3) 12,5 (3) 3,7 (1) 21,1 (5) 2,8 (0) 1,5 (0) 5,4 (1) 0,0 (0) 2,3 (0)
Norfakta / Kanalen - 10/9-2015 44,0 (13) 11,7 (3) 11,9 (4) 3,2 (1) 20,6 (6) 4,0 (1) 3,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,3 (0)
Norfakta / Kanalen - 2/10-2014 40,6 (12) 15,9 (5) 11,0 (3) 2,4 (0) 19,1 (6) 5,2 (2) 2,0 (0) 2,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (1)
| Vis alle | Last ned