Poll of polls

Norfakta for Fjordabladet 5. september 2011

Les nettsaken fra Fjordabladet: Enorm opinionsmåling for Eid Venstre

mandatfordeling

Vis fordeling av mandater basert på pollofpolls.nos mandatberegning. Fordelingen kan avvike noe fra instituttets fordeling. Instituttets fordeling er brukt under, dersom den er kjent.

Fakta om meningsmålingen

Valg Kommunestyrevalg
Område Eid
Institutt Norfakta
Antall spurte 400
Tatt opp 2/9 - 2/9
Svarprosent 67,0

Endringer fra forrige måling og feilmarginer

Oppslutning i prosent. Endringer beregnes når det foreligger en tidligere måling. Feilmarginer beregnes når det foreligger opplysninger om antall spurte.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Endring 0,0 -8,5 -4,7 0,4 0,8 -0,4 12,4 0,0 0,0 0,0
Feilmargin ±2,3 ±3,8 ±2,4 ±1,8 ±3,3 ±2,4 ±4,6 ±0,0 ±0,0 ±0,0
Endring signifikant Nei Ja Ja Nei Nei Nei Ja Ja Ja Ja

Siste registrerte målinger fra samme byrå og oppdragsgiver

Måling Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Valg K-2015 12,7 (4) 12,6 (4) 3,3 (1) 4,1 (1) 31,4 (9) 5,1 (1) 30,9 (9) 0,0 0,0 0,0
Norfakta / Fjordabl. - 8/9-2015 12,2 (4) 13,7 (4) 4,7 (1) 4,3 (1) 26,3 (8) 5,1 (1) 33,8 (10) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Fjordabl. - 14/4-2015 16,6 (5) 14,4 (4) 5,0 (1) 3,6 (1) 28,5 (8) 5,1 (2) 26,7 (8) 0,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Fjordabl. - 5/9-2011 6,2 (2) 20,3 (6) 7,3 (2) 3,8 (1) 14,3 (4) 6,8 (2) 41,4 (12) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Fjordabl. - 5/4-2011 6,2 (2) 28,8 (8) 12,0 (4) 3,4 (1) 13,5 (4) 7,2 (2) 29,0 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
| Vis alle | Last ned