Poll of polls

Ipsos for Dagbladet 31. januar 2011

Beregningen er basert på pollofpolls.nos mandatfordeling. Antall stemmer er basert på antall godkjente stemmer ved forrige stortingsvalg.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt
Oppslutning 30,8 26,1 20,7 5,4 5,2 5,0 4,2 0,0 1,3
Mandater 56 44 35 9 9 9 7 0 0
Stemmer bak hvert mandat nasjonalt 16 098 17 362 17 310 17 561 16 911 16 260 17 561 nan inf
Østfold 14 504 19 942 19 198 0 0 8 117 0 0 0
Akershus 19 964 18 145 23 044 16 017 0 9 342 21 002 0 0
Oslo 19 525 20 239 15 912 15 270 0 9 347 14 864 0 0
Hedmark 15 217 18 192 18 224 0 12 747 0 2 555 0 0
Oppland 14 277 9 466 18 100 0 11 585 0 0 0 0
Buskerud 16 186 14 249 17 997 6 854 0 0 0 0 0
Vestfold 22 014 14 655 16 096 0 0 0 0 0 0
Telemark 17 407 20 268 10 909 0 0 5 750 0 0 0
Aust-Agder 18 549 17 317 15 253 0 0 7 570 0 0 0
Vest-Agder 23 903 14 669 23 549 0 0 15 191 3 512 0 0
Rogaland 15 853 18 814 16 844 0 9 523 25 136 0 0 0
Hordaland 19 188 18 914 20 464 18 797 11 386 19 679 12 519 0 0
Sogn og Fjordane 17 173 12 062 0 0 9 296 0 2 433 0 0
Møre og Romsdal 17 644 18 089 14 873 0 9 598 10 746 0 0 0
Sør-Trøndelag 16 773 19 658 14 475 12 563 9 781 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 15 094 12 057 12 281 0 9 653 0 0 0 0
Nordland 13 205 14 215 15 157 8 491 12 703 0 0 0 0
Troms 12 314 19 501 11 311 8 263 0 0 0 0 0
Finnmark 7 001 5 837 9 529 3 083 0 0 0 0 0
| Last ned