Poll of polls

Respons Analyse for Aftenposten 15. januar 2011

Beregningen er basert på pollofpolls.nos mandatfordeling. Antall stemmer er basert på antall godkjente stemmer ved forrige stortingsvalg.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt
Oppslutning 27,3 28,5 20,8 5,7 4,9 5,0 4,5 0,0 0,7
Mandater 47 50 36 10 9 9 8 0 0
Stemmer bak hvert mandat nasjonalt 17 001 16 683 16 911 16 683 15 935 16 260 16 463 nan inf
Østfold 17 140 14 517 19 291 0 0 8 117 0 0 0
Akershus 22 119 19 814 17 367 16 907 9 601 0 22 502 0 0
Oslo 20 768 18 416 15 989 16 119 0 9 347 15 926 0 0
Hedmark 13 488 19 865 18 312 0 12 012 0 2 738 0 0
Oppland 12 655 20 672 18 188 0 10 917 0 2 858 0 0
Buskerud 14 347 15 559 18 084 7 235 0 0 0 0 0
Vestfold 19 512 24 003 16 174 0 0 6 148 0 0 0
Telemark 15 429 11 066 21 922 0 0 5 750 0 0 0
Aust-Agder 16 441 18 909 15 326 0 0 7 570 0 0 0
Vest-Agder 21 187 16 018 23 662 0 0 15 191 3 762 0 0
Rogaland 18 735 16 435 16 925 9 368 0 25 136 0 0 0
Hordaland 17 008 20 654 20 563 19 841 10 729 19 679 13 414 0 0
Sogn og Fjordane 15 221 13 171 0 0 8 759 0 2 607 0 0
Møre og Romsdal 15 639 13 168 14 945 0 0 10 746 0 0 0
Sør-Trøndelag 19 822 14 310 14 545 13 261 9 217 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 13 379 13 166 12 340 0 9 096 0 0 0 0
Nordland 11 705 15 522 15 231 8 962 11 970 0 0 0 0
Troms 10 915 21 294 11 366 8 722 0 0 0 0 0
Finnmark 6 205 6 374 9 575 3 254 0 0 0 0 0
| Last ned