Poll of polls

Norfakta for Nationen og Klassekampen 8. november 2010

Beregningen er basert på pollofpolls.nos mandatfordeling. Antall stemmer er basert på antall godkjente stemmer ved forrige stortingsvalg.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt
Oppslutning 28,4 25,3 24,7 5,7 4,8 4,5 4,5 0,0 1,6
Mandater 48 43 43 10 8 8 8 0 1
Stemmer bak hvert mandat nasjonalt 17 317 17 221 16 812 16 683 17 561 16 463 16 463 nan 46 829
Østfold 17 831 19 330 15 271 0 0 7 305 0 0 0
Akershus 18 408 17 589 20 623 16 907 0 0 22 502 0 0
Oslo 21 605 19 618 18 987 16 119 0 8 412 15 926 0 15 328
Hedmark 14 031 17 635 21 746 6 180 11 767 0 0 0 0
Oppland 13 165 18 351 21 598 0 10 694 0 2 858 0 0
Buskerud 14 925 20 718 14 317 0 7 650 0 0 0 0
Vestfold 20 299 21 308 19 207 0 0 0 5 532 0 0
Telemark 16 050 19 646 13 017 0 5 795 0 0 0 0
Aust-Agder 17 104 16 786 18 200 0 0 6 813 0 0 0
Vest-Agder 22 041 14 219 28 099 0 0 13 672 3 762 0 0
Rogaland 19 490 18 237 16 079 9 368 0 22 623 0 0 0
Hordaland 17 693 18 335 18 314 19 841 0 17 711 13 414 0 0
Sogn og Fjordane 15 835 11 692 10 003 0 8 580 0 0 0 0
Møre og Romsdal 16 269 17 534 13 311 0 0 9 671 0 0 0
Sør-Trøndelag 15 466 19 055 17 272 13 261 9 028 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 13 918 11 688 14 654 0 8 910 0 0 0 0
Nordland 12 176 13 779 18 086 8 962 11 725 0 0 0 0
Troms 11 355 18 903 13 497 8 722 0 0 0 0 0
Finnmark 6 455 5 658 11 370 3 254 0 0 0 0 0
| Last ned