Poll of polls

Kantar for TV2 2. juni 2010

Beregningen er basert på pollofpolls.nos mandatfordeling. Antall stemmer er basert på antall godkjente stemmer ved forrige stortingsvalg.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt
Oppslutning 29,6 26,1 21,5 5,4 4,9 5,6 4,5 0,0 1,0
Mandater 51 44 39 9 8 10 8 0 0
Stemmer bak hvert mandat nasjonalt 16 987 17 362 16 135 17 561 17 927 16 390 16 463 nan inf
Østfold 18 585 13 294 19 940 0 0 9 091 0 0 0
Akershus 19 186 21 774 17 951 16 017 0 10 463 22 502 0 0
Oslo 18 765 20 239 16 527 15 270 0 10 468 15 926 0 0
Hedmark 14 624 18 192 18 928 0 12 012 0 2 738 0 0
Oppland 13 721 9 466 18 800 0 10 917 0 0 0 0
Buskerud 15 555 14 249 18 693 6 854 0 0 0 0 0
Vestfold 21 156 14 655 16 718 0 0 0 0 0 0
Telemark 16 728 20 268 11 330 0 0 6 440 0 0 0
Aust-Agder 17 827 17 317 15 842 0 0 8 478 0 0 0
Vest-Agder 22 972 14 669 24 459 0 0 17 014 3 762 0 0
Rogaland 20 313 18 814 17 495 0 0 14 077 9 114 0 0
Hordaland 18 441 18 914 21 255 18 797 10 729 22 041 13 414 0 0
Sogn og Fjordane 16 504 12 062 0 0 8 759 0 2 607 0 0
Møre og Romsdal 16 957 18 089 15 448 0 9 044 12 035 0 0 0
Sør-Trøndelag 16 119 19 658 15 034 12 563 9 217 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 14 506 12 057 12 756 0 9 096 0 0 0 0
Nordland 12 691 14 215 15 743 8 491 11 970 0 0 0 0
Troms 11 835 19 501 11 748 8 263 0 0 0 0 0
Finnmark 6 728 5 837 9 897 3 083 0 0 0 0 0
| Last ned