Poll of polls

Norfakta for Nationen og Klassekampen 7. september 2019

Beregningen er basert på pollofpolls.nos mandatfordeling. Antall stemmer er basert på antall godkjente stemmer ved forrige stortingsvalg.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt
Oppslutning 23,8 22,1 11,0 7,4 17,1 3,3 2,4 6,5 3,3
Mandater 44 40 20 14 33 2 2 12 2
Stemmer bak hvert mandat nasjonalt 15 832 16 171 16 098 15 470 15 166 48 293 35 122 15 854 48 293
Østfold 14 943 16 886 20 403 8 648 11 553 0 0 0 0
Akershus 19 283 18 437 18 369 21 950 16 753 0 12 001 12 503 0
Oslo 18 105 17 137 25 367 20 926 0 0 16 987 14 620 15 807
Hedmark 17 638 15 404 9 684 0 13 973 0 0 0 0
Oppland 16 549 16 030 9 618 0 12 699 0 0 0 0
Buskerud 12 507 18 098 19 127 9 392 13 627 0 0 0 0
Vestfold 17 011 18 613 17 107 8 514 14 545 0 0 0 0
Telemark 13 451 17 162 11 593 5 899 20 643 0 0 0 0
Aust-Agder 14 334 14 663 0 0 8 924 0 0 3 364 0
Vest-Agder 18 471 12 421 12 514 0 10 841 0 0 5 843 0
Rogaland 16 333 15 931 17 902 12 161 15 658 16 590 0 12 933 0
Hordaland 19 770 16 016 16 312 12 880 18 721 12 988 0 21 026 0
Sogn og Fjordane 13 270 10 213 0 0 15 284 0 0 0 0
Møre og Romsdal 13 634 15 316 11 856 7 061 15 781 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 17 281 16 645 15 384 17 217 16 082 0 0 14 214 0
Nord-Trøndelag 11 664 10 210 0 0 15 872 0 0 0 0
Nordland 15 306 24 072 16 109 11 635 13 924 0 0 5 885 0
Troms 19 031 16 512 12 021 11 323 22 604 0 0 5 194 0
Finnmark 5 410 4 942 5 064 0 9 595 0 0 0 0
| Last ned