Poll of polls

Opinion for Avisenes Nyhetsbyrå 14. november 2018

Beregningen er basert på pollofpolls.nos mandatfordeling. Antall stemmer er basert på antall godkjente stemmer ved forrige stortingsvalg.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt
Oppslutning 28,3 26,2 10,8 6,0 11,9 3,8 3,7 3,3 4,9
Mandater 53 48 20 11 22 3 2 1 9
Stemmer bak hvert mandat nasjonalt 15 628 15 976 15 805 15 965 15 832 37 073 54 147 96 586 15 935
Østfold 17 768 13 345 20 032 7 012 16 079 0 0 0 0
Akershus 18 343 18 215 18 035 17 797 23 317 0 18 501 0 13 304
Oslo 17 941 20 316 24 906 16 967 0 0 26 189 22 267 15 647
Hedmark 13 982 18 262 9 508 0 14 586 0 0 0 0
Oppland 13 118 19 004 9 444 0 13 257 0 0 0 0
Buskerud 14 872 14 303 18 780 7 615 18 966 0 0 0 0
Vestfold 20 227 14 711 16 796 0 10 122 0 0 0 0
Telemark 15 994 20 345 11 383 4 783 14 366 0 0 0 0
Aust-Agder 17 044 8 692 0 0 0 0 0 0 1 641
Vest-Agder 21 963 14 725 12 286 0 0 11 545 0 0 2 798
Rogaland 14 566 15 109 17 576 9 861 21 793 19 104 0 0 0
Hordaland 17 631 18 987 16 016 20 885 13 028 14 956 0 0 13 019
Sogn og Fjordane 15 779 12 108 0 0 21 272 0 0 0 1 607
Møre og Romsdal 16 212 12 105 11 640 0 10 982 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 15 411 19 733 15 104 13 959 22 383 0 0 0 10 868
Nord-Trøndelag 13 869 12 104 0 0 11 045 0 0 0 0
Nordland 12 133 14 269 15 816 9 434 14 535 0 0 0 0
Troms 11 315 19 575 11 803 9 181 15 730 0 0 0 0
Finnmark 6 433 5 859 4 972 0 6 677 0 0 0 0
| Last ned