Poll of polls

Kantar for TV2 20. juni 2017

Beregningen er basert på pollofpolls.nos mandatfordeling. Antall stemmer er basert på antall godkjente stemmer ved forrige stortingsvalg.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt
Oppslutning 32,2 22,3 13,7 3,5 14,5 4,5 2,8 2,1 2,6
Mandater 61 42 26 2 27 8 1 1 1
Stemmer bak hvert mandat nasjonalt 15 753 15 845 15 724 52 223 16 026 16 786 83 557 62 668 77 589
Østfold 15 132 16 552 12 111 0 24 536 0 0 0 0
Akershus 19 546 18 526 22 880 0 17 495 0 15 439 0 0
Oslo 17 818 16 316 13 443 23 074 12 835 0 23 190 17 151 17 261
Hedmark 15 592 13 358 11 441 0 17 335 0 0 0 0
Oppland 14 127 13 503 9 981 0 13 755 0 0 0 0
Buskerud 12 442 17 283 20 660 0 12 386 0 0 0 0
Vestfold 15 340 19 083 20 379 0 14 792 0 0 0 0
Telemark 18 327 16 653 14 510 0 17 141 5 127 0 0 0
Aust-Agder 19 806 14 579 10 299 0 0 6 811 0 0 0
Vest-Agder 13 398 24 500 16 309 0 11 661 17 296 0 0 0
Rogaland 17 776 16 982 17 063 0 28 945 12 357 0 0 0
Hordaland 16 914 16 279 15 085 0 16 097 17 445 0 0 0
Sogn og Fjordane 10 074 9 346 0 0 18 936 0 0 0 0
Møre og Romsdal 18 355 13 217 19 320 0 13 927 9 366 0 0 0
Sør-Trøndelag 17 670 11 629 19 647 0 15 668 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 15 780 8 899 0 0 11 860 0 0 0 0
Nordland 11 840 11 249 19 279 0 15 283 0 0 0 0
Troms 15 436 13 689 7 669 0 19 004 0 0 0 0
Finnmark 7 500 0 4 980 0 7 685 768 0 0 0
| Last ned