Poll of polls

InFact for Lokalsamfunnsforeningen 8. juni 2017

Beregningen er basert på pollofpolls.nos mandatfordeling. Antall stemmer er basert på antall godkjente stemmer ved forrige stortingsvalg.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt
Oppslutning 34,8 21,2 10,9 4,6 12,8 4,8 3,0 2,8 2,5
Mandater 65 39 20 8 24 9 2 1 1
Stemmer bak hvert mandat nasjonalt 15 977 16 222 16 264 17 159 15 916 15 916 44 763 83 557 74 605
Østfold 16 354 15 736 19 271 0 21 659 6 842 0 0 0
Akershus 21 124 21 134 18 203 15 192 30 887 9 579 16 541 0 0
Oslo 16 506 18 614 21 390 15 163 11 331 0 24 846 22 868 16 597
Hedmark 16 852 12 699 9 103 0 15 303 0 0 0 0
Oppland 15 268 12 837 7 941 0 12 143 0 0 0 0
Buskerud 13 447 16 430 16 438 4 853 21 867 0 0 0 0
Vestfold 16 578 18 142 16 214 0 13 058 0 0 0 0
Telemark 19 807 15 832 11 545 3 572 15 132 0 0 0 0
Aust-Agder 10 703 13 860 0 0 0 7 265 0 0 0
Vest-Agder 14 480 23 292 12 975 0 0 9 225 0 0 0
Rogaland 19 212 16 145 13 576 0 25 551 13 181 0 0 0
Hordaland 18 279 15 476 18 003 16 192 14 210 18 608 0 0 0
Sogn og Fjordane 10 888 8 885 0 0 16 716 0 0 0 0
Møre og Romsdal 19 837 12 565 15 372 0 12 294 9 990 0 0 0
Sør-Trøndelag 19 096 16 583 15 631 10 615 13 831 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 17 055 8 460 0 0 10 470 0 0 0 0
Nordland 12 796 10 694 15 338 0 13 492 0 0 0 0
Troms 16 682 13 014 12 203 6 037 16 776 0 0 0 0
Finnmark 5 403 0 0 1 454 6 784 0 0 0 0
| Last ned