Poll of polls

Sentio for Dagens Næringsliv 26. mai 2017

Beregningen er basert på pollofpolls.nos mandatfordeling. Antall stemmer er basert på antall godkjente stemmer ved forrige stortingsvalg.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt
Oppslutning 30,9 24,1 11,0 4,3 15,3 3,8 3,2 3,1 2,8
Mandater 58 46 21 8 29 2 2 1 2
Stemmer bak hvert mandat nasjonalt 15 593 15 334 15 331 15 732 15 442 55 610 46 829 90 732 40 976
Østfold 14 551 12 276 20 403 0 20 674 0 0 0 0
Akershus 20 029 16 755 18 369 12 755 14 990 0 16 001 0 0
Oslo 16 790 18 688 25 367 24 319 11 533 0 22 650 20 918 13 412
Hedmark 15 267 16 798 9 684 0 18 754 0 0 0 0
Oppland 14 324 17 481 9 618 0 17 044 0 0 0 0
Buskerud 16 238 13 157 19 127 0 12 193 0 0 0 0
Vestfold 22 085 20 298 17 107 4 947 13 014 0 0 0 0
Telemark 17 463 18 715 11 593 3 428 18 470 0 0 0 0
Aust-Agder 9 305 15 990 8 105 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 23 981 13 545 12 514 0 9 700 11 545 0 0 0
Rogaland 15 904 13 898 17 902 0 14 010 19 104 0 0 0
Hordaland 15 401 17 465 16 312 14 968 16 751 14 956 0 0 0
Sogn og Fjordane 17 229 11 137 0 0 13 675 0 0 0 0
Møre og Romsdal 11 801 16 702 11 856 0 14 120 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 16 827 18 151 15 384 10 004 14 389 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 15 143 11 134 0 0 14 201 0 0 0 0
Nordland 13 248 13 126 16 109 6 761 18 688 0 0 0 0
Troms 12 354 18 006 12 021 6 580 20 224 0 0 0 0
Finnmark 7 024 5 390 5 064 0 8 585 0 0 0 0
| Last ned