Poll of polls

Sentio for Dagens Næringsliv 20. oktober 2016

Beregningen er basert på pollofpolls.nos mandatfordeling. Antall stemmer er basert på antall godkjente stemmer ved forrige stortingsvalg.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt
Oppslutning 36,2 25,8 13,3 3,2 7,2 4,7 3,0 2,6 2,4
Mandater 68 48 25 2 14 9 1 1 1
Stemmer bak hvert mandat nasjonalt 15 581 15 732 15 571 46 829 15 052 15 285 87 805 76 098 70 244
Østfold 17 046 19 713 12 335 0 9 729 0 0 0 0
Akershus 16 760 17 937 22 209 0 14 108 0 15 001 0 0
Oslo 17 212 20 006 15 336 18 098 0 0 21 234 17 544 22 992
Hedmark 17 885 17 983 11 709 0 17 650 2 298 0 0 0
Oppland 16 781 18 714 11 630 0 16 041 2 555 0 0 0
Buskerud 14 268 14 085 23 127 0 11 475 0 0 0 0
Vestfold 17 249 14 486 20 684 0 0 0 0 0 0
Telemark 13 639 20 035 14 018 0 8 692 0 0 0 0
Aust-Agder 10 901 17 118 9 800 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 14 047 14 500 15 130 0 0 14 280 0 0 0
Rogaland 14 906 18 598 14 430 0 13 185 23 628 0 0 0
Hordaland 18 042 13 355 19 723 0 15 765 18 498 0 0 0
Sogn og Fjordane 20 184 11 923 0 0 12 871 3 006 0 0 0
Møre og Romsdal 13 825 17 881 14 335 0 13 289 10 101 0 0 0
Sør-Trøndelag 15 771 12 954 18 600 0 13 543 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 17 741 11 919 7 891 0 13 365 0 0 0 0
Nordland 11 640 14 051 19 477 0 17 588 3 679 0 0 0
Troms 14 473 9 638 14 535 0 9 517 0 0 0 0
Finnmark 8 228 5 770 6 122 0 0 905 0 0 0
| Last ned