Poll of polls

Respons Analyse for Aftenposten og Bergens Tidende 18. august 2016

Beregningen er basert på pollofpolls.nos mandatfordeling. Antall stemmer er basert på antall godkjente stemmer ved forrige stortingsvalg.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt
Oppslutning 36,1 24,7 13,7 4,2 5,5 5,2 4,7 2,6 1,2
Mandater 67 43 24 7 9 9 8 1 1
Stemmer bak hvert mandat nasjonalt 16 079 17 142 17 035 17 905 18 237 17 242 17 532 77 589 35 810
Østfold 16 964 18 334 12 111 0 0 7 412 0 0 0
Akershus 18 783 20 519 22 880 13 871 0 0 25 915 0 0
Oslo 19 976 18 072 26 885 13 844 0 9 477 19 463 21 235 0
Hedmark 17 481 14 796 11 441 4 343 13 150 0 0 0 0
Oppland 15 838 14 956 9 981 0 10 435 0 2 419 0 0
Buskerud 13 949 12 762 20 660 0 9 396 0 0 0 0
Vestfold 17 198 21 137 20 379 0 0 0 5 890 0 0
Telemark 13 698 18 446 14 510 0 0 5 924 0 0 0
Aust-Agder 11 103 16 148 10 299 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 15 020 27 137 16 309 0 0 9 993 0 0 0
Rogaland 19 929 18 810 17 063 0 10 979 14 279 0 0 0
Hordaland 18 962 18 031 22 628 14 784 12 212 20 158 13 433 0 0
Sogn og Fjordane 11 294 10 352 0 0 0 0 2 179 0 0
Møre og Romsdal 13 719 14 639 19 320 0 10 565 10 823 0 0 0
Sør-Trøndelag 15 848 19 320 19 647 9 692 11 886 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 11 794 9 856 0 0 8 997 0 0 0 0
Nordland 13 274 12 460 9 640 0 11 594 0 0 0 0
Troms 11 537 15 163 15 337 5 512 0 0 0 0 0
Finnmark 5 605 0 4 980 0 0 0 576 0 0
| Last ned