Poll of polls

Norfakta for Nationen og Klassekampen 5. mars 2016

Beregningen er basert på pollofpolls.nos mandatfordeling. Antall stemmer er basert på antall godkjente stemmer ved forrige stortingsvalg.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt
Oppslutning 31,4 25,3 16,9 3,7 6,4 4,6 5,1 3,1 2,2
Mandater 58 47 31 2 12 8 9 1 1
Stemmer bak hvert mandat nasjonalt 15 845 15 755 15 956 54 147 15 610 16 829 16 585 90 732 64 391
Østfold 14 786 12 887 15 674 0 0 0 0 0 0
Akershus 16 961 17 589 18 814 0 12 540 0 25 502 0 0
Oslo 17 062 19 618 19 487 20 926 0 0 18 049 20 918 21 076
Hedmark 15 514 17 635 14 879 0 15 689 2 249 0 0 0
Oppland 14 555 18 351 14 777 0 14 259 0 3 240 0 0
Buskerud 16 501 13 812 14 694 0 10 200 0 0 0 0
Vestfold 14 962 14 205 26 282 0 0 0 0 0 0
Telemark 11 830 19 646 17 812 0 0 5 290 0 0 0
Aust-Agder 18 911 16 786 12 453 0 0 6 964 0 0 0
Vest-Agder 24 369 14 219 19 226 0 0 6 988 0 0 0
Rogaland 16 162 18 237 18 335 0 11 720 23 125 10 329 0 0
Hordaland 19 562 15 279 16 707 0 14 013 18 105 15 202 0 0
Sogn og Fjordane 17 507 11 692 0 0 11 441 2 942 0 0 0
Møre og Romsdal 17 988 17 534 12 143 0 11 813 9 886 0 0 0
Sør-Trøndelag 17 100 19 055 11 818 0 12 038 0 8 618 0 0
Nord-Trøndelag 15 388 11 688 10 027 0 11 880 0 0 0 0
Nordland 13 462 13 779 12 375 0 15 634 0 4 096 0 0
Troms 12 554 9 452 18 469 0 8 460 0 0 0 0
Finnmark 7 137 5 658 7 780 0 0 0 1 919 0 0
| Last ned