Poll of polls

Sentio for Dagens Næringsliv 16. desember 2015

Beregningen er basert på pollofpolls.nos mandatfordeling. Antall stemmer er basert på antall godkjente stemmer ved forrige stortingsvalg.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt
Oppslutning 35,6 20,6 16,6 3,6 7,1 4,3 4,0 4,4 2,2
Mandater 66 36 29 1 13 8 7 8 1
Stemmer bak hvert mandat nasjonalt 16 097 17 076 17 082 107 431 16 298 16 040 17 052 16 413 65 652
Østfold 16 729 15 290 14 675 0 12 014 0 0 0 0
Akershus 21 610 20 536 18 482 0 17 133 0 22 055 19 488 0
Oslo 19 699 18 087 16 288 23 733 0 0 16 564 17 968 14 605
Hedmark 17 239 12 340 13 863 0 16 976 0 2 295 0 0
Oppland 15 619 12 474 12 094 0 13 470 0 2 058 0 0
Buskerud 18 341 15 965 12 517 0 12 129 0 0 4 744 0
Vestfold 16 960 17 629 24 693 0 0 0 0 6 058 0
Telemark 13 508 15 384 17 582 0 0 4 899 0 0 0
Aust-Agder 21 897 13 468 12 479 0 0 6 509 0 0 0
Vest-Agder 14 812 22 632 19 761 0 0 8 264 0 0 0
Rogaland 19 653 15 688 20 675 0 14 173 23 615 7 909 0 0
Hordaland 18 699 18 798 18 278 0 15 764 16 669 11 433 13 326 0
Sogn og Fjordane 11 138 8 633 0 0 9 272 0 0 0 0
Møre og Romsdal 20 293 12 209 15 606 0 13 638 8 949 0 0 0
Sør-Trøndelag 15 628 16 113 23 806 0 15 343 0 0 10 344 0
Nord-Trøndelag 11 631 8 220 0 0 11 614 0 0 0 0
Nordland 13 090 20 783 11 680 0 14 967 0 0 3 502 0
Troms 11 377 12 646 18 584 0 9 306 0 0 0 0
Finnmark 5 528 0 6 034 0 0 734 0 0 0
| Last ned