Poll of polls

Ipsos for Dagbladet 19. november 2015

Beregningen er basert på pollofpolls.nos mandatfordeling. Antall stemmer er basert på antall godkjente stemmer ved forrige stortingsvalg.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt
Oppslutning 36,1 20,0 17,5 3,8 6,2 4,4 4,5 4,3 2,7
Mandater 64 36 31 2 11 8 8 8 1
Stemmer bak hvert mandat nasjonalt 16 833 16 579 16 846 56 700 16 820 16 413 16 786 16 040 80 573
Østfold 16 964 14 845 15 470 0 10 491 0 0 0 0
Akershus 21 913 19 938 19 484 0 14 961 0 24 812 19 045 0
Oslo 19 976 17 560 17 171 25 051 0 0 18 635 17 560 17 925
Hedmark 17 481 11 981 14 615 0 14 824 0 2 582 0 0
Oppland 15 838 12 110 12 750 0 11 763 0 2 316 0 0
Buskerud 13 949 15 500 13 196 0 10 592 0 0 0 0
Vestfold 17 198 17 115 26 032 0 0 0 0 5 920 0
Telemark 13 698 14 936 18 535 0 0 5 013 0 0 0
Aust-Agder 22 205 13 075 13 156 0 0 6 660 0 0 0
Vest-Agder 15 020 21 973 20 832 0 0 8 456 0 0 0
Rogaland 15 943 20 307 16 347 0 12 376 24 164 0 0 0
Hordaland 18 962 18 250 19 269 13 376 13 766 17 057 0 13 023 0
Sogn og Fjordane 11 294 0 8 699 0 0 0 2 086 0 0
Møre og Romsdal 13 719 23 707 16 452 0 11 909 9 158 0 0 0
Sør-Trøndelag 15 848 15 644 25 096 0 13 398 0 0 10 109 0
Nord-Trøndelag 11 794 7 981 0 0 10 142 0 0 0 0
Nordland 13 274 20 178 12 313 0 13 070 0 0 3 423 0
Troms 11 537 12 277 19 592 0 0 0 2 245 0 0
Finnmark 5 605 0 6 361 0 0 0 551 0 0
| Last ned