Poll of polls

Respons Analyse for Aftenposten og Bergens Tidende 22. september 2015

Beregningen er basert på pollofpolls.nos mandatfordeling. Antall stemmer er basert på antall godkjente stemmer ved forrige stortingsvalg.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt
Oppslutning 34,6 23,3 13,3 4,7 6,5 5,2 5,7 4,1 1,5
Mandater 64 38 22 8 11 9 9 7 1
Stemmer bak hvert mandat nasjonalt 15 823 17 946 17 694 17 195 17 295 16 911 18 537 17 143 43 903
Østfold 16 293 17 802 12 335 0 0 8 442 0 0 0
Akershus 18 689 19 438 22 209 13 941 0 9 716 28 502 15 773 0
Oslo 18 801 22 584 15 336 26 582 0 9 721 20 173 27 666 14 370
Hedmark 17 095 16 241 11 709 5 096 15 934 0 0 0 0
Oppland 16 039 16 901 11 630 0 14 482 0 3 621 0 0
Buskerud 13 637 19 080 11 564 0 0 0 7 309 0 0
Vestfold 16 486 19 624 20 684 0 0 0 7 008 0 0
Telemark 13 036 18 093 14 018 0 0 0 0 3 028 0
Aust-Agder 20 838 15 459 9 800 0 0 0 0 2 122 0
Vest-Agder 13 426 26 190 15 130 0 0 15 799 4 766 0 0
Rogaland 17 809 16 796 14 430 0 11 903 13 071 0 0 0
Hordaland 17 245 21 107 19 723 16 360 14 232 20 466 16 991 13 263 0
Sogn og Fjordane 19 292 10 768 0 0 11 619 0 0 1 785 0
Møre og Romsdal 19 821 16 148 14 335 0 11 997 11 176 6 636 0 0
Sør-Trøndelag 15 074 17 549 18 600 10 935 12 226 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 16 957 10 764 0 0 12 066 0 0 1 755 0
Nordland 14 834 12 690 9 739 7 390 15 878 0 0 0 0
Troms 13 834 17 409 14 535 7 192 8 592 0 0 0 0
Finnmark 7 865 5 211 6 122 2 683 0 0 0 0 0
| Last ned