Poll of polls

Norfakta for Nationen og Klassekampen 11. april 2015

Beregningen er basert på pollofpolls.nos mandatfordeling. Antall stemmer er basert på antall godkjente stemmer ved forrige stortingsvalg.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt
Oppslutning 37,3 24,7 11,7 3,8 5,6 5,3 6,0 3,3 0,8
Mandater 72 43 21 2 10 9 11 1 0
Stemmer bak hvert mandat nasjonalt 15 163 16 812 16 307 55 610 16 390 17 236 15 965 96 586 inf
Østfold 14 051 18 872 21 702 0 0 8 604 0 0 0
Akershus 20 148 17 172 19 538 0 10 973 0 15 001 0 0
Oslo 17 735 19 153 26 981 21 491 0 9 908 21 234 22 267 0
Hedmark 13 822 17 217 10 301 0 13 728 0 0 0 0
Oppland 12 968 17 916 10 230 0 12 477 0 0 0 0
Buskerud 14 701 13 484 20 345 0 0 0 7 694 0 0
Vestfold 17 773 13 868 18 195 0 0 0 0 0 0
Telemark 14 053 19 181 12 331 0 0 6 095 0 0 0
Aust-Agder 11 232 16 388 8 621 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 14 474 13 882 13 310 0 0 16 103 0 0 0
Rogaland 19 198 17 805 19 041 0 10 255 13 322 12 152 0 0
Hordaland 18 590 17 900 17 350 13 227 12 262 20 860 17 885 0 0
Sogn og Fjordane 20 797 11 415 0 0 10 011 3 389 0 0 0
Møre og Romsdal 14 245 17 118 12 610 0 10 336 11 391 0 0 0
Sør-Trøndelag 16 250 18 603 16 363 0 10 533 0 10 139 0 0
Nord-Trøndelag 18 280 11 411 0 0 10 395 2 672 0 0 0
Nordland 11 994 13 452 17 134 0 13 680 0 4 819 0 0
Troms 14 913 9 228 12 786 0 0 0 3 671 0 0
Finnmark 8 478 5 524 5 386 0 0 0 2 257 0 0
| Last ned