Poll of polls

Sentio for Dagens Næringsliv 29. august 2014

Beregningen er basert på pollofpolls.nos mandatfordeling. Antall stemmer er basert på antall godkjente stemmer ved forrige stortingsvalg.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt
Oppslutning 33,6 28,5 13,8 3,5 6,3 4,2 4,5 3,4 0,7
Mandater 62 52 25 1 12 8 8 0 1
Stemmer bak hvert mandat nasjonalt 15 862 16 041 16 156 102 440 15 366 15 366 16 463 inf 20 488
Østfold 15 822 14 517 25 597 0 0 6 818 0 0 0
Akershus 18 149 19 814 23 044 0 12 344 0 22 502 13 080 0
Oslo 18 257 18 416 15 912 19 795 0 0 15 926 22 942 0
Hedmark 16 601 19 865 12 149 0 15 444 0 2 738 0 0
Oppland 15 575 10 336 12 067 0 14 036 0 0 0 0
Buskerud 17 657 15 559 11 998 0 10 041 0 0 0 0
Vestfold 16 010 16 002 21 461 0 0 0 0 0 0
Telemark 12 659 22 131 14 545 0 0 4 830 0 0 0
Aust-Agder 20 236 18 909 10 168 0 0 6 359 0 0 0
Vest-Agder 13 038 16 018 15 699 0 0 12 761 0 0 0
Rogaland 17 294 16 435 14 972 0 11 537 21 114 0 0 0
Hordaland 16 746 17 211 20 464 0 13 794 16 531 13 414 0 0
Sogn og Fjordane 18 734 13 171 0 0 11 262 2 686 0 0 0
Møre og Romsdal 19 248 13 168 14 874 0 11 628 9 027 0 0 0
Sør-Trøndelag 14 638 14 310 19 299 0 11 850 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 16 467 13 166 0 0 11 695 0 1 810 0 0
Nordland 14 406 15 522 10 105 0 15 390 0 3 614 0 0
Troms 13 434 10 647 15 081 0 8 328 0 0 0 0
Finnmark 7 637 6 374 6 353 0 0 0 1 693 0 0
| Last ned