Poll of polls

Respons Analyse for Aftenposten 15. mars 2014

Beregningen er basert på pollofpolls.nos mandatfordeling. Antall stemmer er basert på antall godkjente stemmer ved forrige stortingsvalg.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt
Oppslutning 34,7 27,7 13,9 3,6 4,4 5,1 6,1 2,8 1,4
Mandater 62 49 26 2 8 9 11 1 1
Stemmer bak hvert mandat nasjonalt 16 381 16 546 15 647 52 683 16 098 16 585 16 231 81 952 40 976
Østfold 16 340 14 109 12 891 0 0 0 0 0 0
Akershus 18 743 19 257 23 211 0 0 9 529 15 251 0 0
Oslo 18 855 17 899 16 028 20 360 0 0 21 588 18 894 0
Hedmark 17 144 19 308 12 237 0 10 786 2 493 0 0 0
Oppland 16 085 20 092 12 154 0 9 803 0 3 875 0 0
Buskerud 18 235 15 122 12 085 0 0 0 7 822 0 0
Vestfold 16 534 15 553 21 617 0 0 0 0 0 0
Telemark 13 074 21 510 14 650 0 0 5 865 0 0 0
Aust-Agder 20 898 18 379 10 242 0 0 7 721 0 0 0
Vest-Agder 26 930 15 568 15 813 0 0 7 748 0 0 0
Rogaland 17 860 15 974 15 081 0 0 25 639 12 354 0 0
Hordaland 17 294 16 728 20 612 0 9 634 20 073 18 183 0 0
Sogn og Fjordane 9 674 12 801 0 0 7 865 0 0 0 0
Møre og Romsdal 13 252 19 197 14 981 0 8 121 10 961 0 0 0
Sør-Trøndelag 15 117 13 908 19 439 0 0 0 10 308 0 0
Nord-Trøndelag 11 337 12 797 0 0 8 168 0 0 0 0
Nordland 14 877 15 086 10 178 0 10 748 0 4 899 0 0
Troms 13 874 10 348 15 191 0 5 816 0 0 0 0
Finnmark 7 887 6 195 6 399 0 0 0 2 295 0 0
| Last ned