Poll of polls

Opinion Perduco for Avisenes Nyhetsbyrå 14. november 2013

Beregningen er basert på pollofpolls.nos mandatfordeling. Antall stemmer er basert på antall godkjente stemmer ved forrige stortingsvalg.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt
Oppslutning 31,6 27,9 14,3 3,2 5,6 6,0 6,1 3,3 1,5
Mandater 57 51 26 1 10 11 11 1 1
Stemmer bak hvert mandat nasjonalt 16 226 16 012 16 098 93 659 16 390 15 965 16 231 96 586 43 903
Østfold 19 840 14 211 13 262 0 0 9 740 0 0 0
Akershus 20 482 19 397 15 919 0 0 11 210 15 251 0 0
Oslo 20 033 21 634 16 489 18 098 0 11 216 21 588 22 267 14 370
Hedmark 15 612 19 447 12 590 0 13 728 0 3 711 0 0
Oppland 14 648 20 237 12 504 0 12 477 0 3 875 0 0
Buskerud 16 606 15 231 12 433 0 8 925 0 0 0 0
Vestfold 15 057 15 665 22 239 0 0 0 0 0 0
Telemark 17 859 10 833 15 072 0 0 6 900 0 0 0
Aust-Agder 19 031 18 511 10 537 0 0 9 084 0 0 0
Vest-Agder 12 262 15 680 16 268 0 0 18 229 0 0 0
Rogaland 16 265 20 112 15 515 0 0 15 082 12 354 0 0
Hordaland 15 749 16 849 21 206 0 12 262 23 615 18 183 0 0
Sogn og Fjordane 17 619 12 893 0 0 10 011 3 837 0 0 0
Møre og Romsdal 18 102 12 890 15 413 0 10 336 12 895 0 0 0
Sør-Trøndelag 13 767 14 009 19 999 0 10 533 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 15 486 12 889 0 0 10 395 0 2 454 0 0
Nordland 13 548 15 195 10 471 0 13 680 0 4 899 0 0
Troms 12 634 10 423 15 628 0 7 402 0 0 0 0
Finnmark 7 183 6 239 6 583 0 0 0 2 295 0 0
| Last ned