Poll of polls

Sentio for Dagens Næringsliv 26. oktober 2013

Beregningen er basert på pollofpolls.nos mandatfordeling. Antall stemmer er basert på antall godkjente stemmer ved forrige stortingsvalg.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt
Oppslutning 29,7 30,6 13,7 3,6 5,0 5,6 5,7 2,8 0,9
Mandater 55 56 26 1 9 10 11 1 0
Stemmer bak hvert mandat nasjonalt 15 805 15 993 15 422 105 366 16 260 16 390 15 166 81 952 inf
Østfold 18 647 15 586 12 706 0 0 9 091 0 0 0
Akershus 19 251 18 234 22 877 0 0 10 463 14 251 0 0
Oslo 18 828 19 773 15 797 20 360 0 10 468 20 173 18 894 0
Hedmark 14 674 10 665 12 061 0 12 257 0 0 0 0
Oppland 13 767 11 098 11 979 0 11 140 0 0 0 0
Buskerud 15 608 16 705 11 911 0 7 969 0 0 0 0
Vestfold 14 152 17 181 21 306 0 0 0 0 0 0
Telemark 16 785 11 881 14 439 0 0 6 440 0 0 0
Aust-Agder 17 887 20 303 10 095 0 0 8 478 0 0 0
Vest-Agder 11 525 17 198 15 585 0 0 17 014 0 0 0
Rogaland 20 382 17 646 14 864 0 0 14 077 11 544 0 0
Hordaland 18 503 18 480 20 316 12 531 10 948 22 041 16 991 0 0
Sogn og Fjordane 16 560 14 141 0 0 8 938 0 3 302 0 0
Møre og Romsdal 17 014 14 138 14 766 0 9 229 12 035 0 0 0
Sør-Trøndelag 12 939 15 364 19 160 0 0 0 9 632 0 0
Nord-Trøndelag 14 555 14 136 0 0 9 282 0 2 293 0 0
Nordland 12 733 11 110 10 032 0 12 214 0 0 0 0
Troms 11 875 11 432 14 972 0 6 609 0 0 0 0
Finnmark 6 751 6 843 6 307 0 0 0 2 144 0 0
| Last ned