Poll of polls

Opinion for Avisenes Nyhetsbyrå 18. oktober 2013

Beregningen er basert på pollofpolls.nos mandatfordeling. Antall stemmer er basert på antall godkjente stemmer ved forrige stortingsvalg.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt
Oppslutning 31,7 27,1 13,8 4,1 4,9 6,5 5,7 4,1 1,5
Mandater 56 47 26 6 8 10 9 6 1
Stemmer bak hvert mandat nasjonalt 16 568 16 876 15 535 20 000 17 927 19 024 18 537 20 000 43 903
Østfold 14 927 20 706 12 799 0 0 10 552 0 0 0
Akershus 20 547 18 840 23 044 12 161 0 0 14 251 15 773 0
Oslo 20 096 21 014 15 912 23 188 0 12 151 20 173 27 666 14 370
Hedmark 15 662 18 890 12 149 0 12 012 0 0 2 804 0
Oppland 14 695 19 657 12 067 0 10 917 0 3 621 0 0
Buskerud 16 659 14 795 11 998 0 7 810 0 0 0 0
Vestfold 22 657 15 216 21 461 0 0 7 993 0 0 0
Telemark 11 943 21 044 14 545 0 0 7 475 0 0 0
Aust-Agder 19 091 17 980 10 168 0 0 9 841 0 0 0
Vest-Agder 24 602 15 231 15 699 0 0 19 748 4 766 0 0
Rogaland 16 316 19 535 14 972 0 0 16 339 11 544 0 0
Hordaland 19 749 19 639 20 464 14 272 10 729 25 583 16 991 13 263 0
Sogn og Fjordane 17 675 12 524 0 0 8 759 0 0 1 785 0
Møre og Romsdal 18 160 12 521 14 874 0 9 044 13 970 0 0 0
Sør-Trøndelag 13 810 13 607 19 299 0 0 0 9 632 0 0
Nord-Trøndelag 15 535 12 519 0 0 9 096 0 0 1 755 0
Nordland 13 591 14 759 10 105 6 447 11 970 0 0 0 0
Troms 12 674 10 124 15 081 6 274 0 0 0 0 0
Finnmark 7 205 6 061 6 353 2 340 0 0 0 0 0
| Last ned