Poll of polls

Sentio for Dagens Næringsliv 20. september 2013

Beregningen er basert på pollofpolls.nos mandatfordeling. Antall stemmer er basert på antall godkjente stemmer ved forrige stortingsvalg.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt
Oppslutning 31,5 27,6 14,3 4,6 5,3 5,4 5,8 2,8 1,2
Mandater 57 48 27 8 9 9 10 1 0
Stemmer bak hvert mandat nasjonalt 16 175 16 829 15 501 16 829 17 236 17 561 16 976 81 952 inf
Østfold 14 833 21 088 13 262 0 0 8 766 0 0 0
Akershus 20 418 19 188 23 879 13 644 10 385 0 14 501 0 0
Oslo 19 969 17 835 16 489 26 016 0 10 095 20 527 18 894 0
Hedmark 15 563 19 238 12 590 4 987 12 993 0 0 0 0
Oppland 14 602 20 019 12 504 0 11 808 0 3 684 0 0
Buskerud 16 554 15 068 12 433 0 0 0 7 437 0 0
Vestfold 22 514 15 497 22 239 0 0 0 7 131 0 0
Telemark 17 802 10 717 15 072 0 0 6 210 0 0 0
Aust-Agder 18 971 18 312 10 537 0 0 8 176 0 0 0
Vest-Agder 12 224 15 512 16 268 0 0 16 406 0 0 0
Rogaland 16 213 19 895 15 515 0 0 13 574 11 747 0 0
Hordaland 19 625 16 668 21 206 16 012 11 605 21 254 17 289 0 0
Sogn og Fjordane 17 563 12 755 0 0 9 474 3 453 0 0 0
Møre og Romsdal 18 045 12 752 15 413 0 9 782 11 606 0 0 0
Sør-Trøndelag 17 154 13 858 19 999 10 702 9 969 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 15 437 12 750 0 0 9 838 0 2 333 0 0
Nordland 13 505 15 032 10 471 7 233 12 947 0 0 0 0
Troms 12 594 10 311 15 628 7 039 0 0 0 0 0
Finnmark 7 160 6 172 6 583 2 626 0 0 0 0 0
| Last ned