Poll of polls

Verian for TV2 8. april 2013

Beregningen er basert på pollofpolls.nos mandatfordeling. Antall stemmer er basert på antall godkjente stemmer ved forrige stortingsvalg.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt
Oppslutning 29,9 33,5 15,5 4,2 4,8 4,5 4,0 0,8 1,2
Mandater 53 59 28 7 8 7 7 0 0
Stemmer bak hvert mandat nasjonalt 16 835 16 944 16 520 17 905 17 905 19 184 17 052 inf inf
Østfold 18 734 16 577 13 702 0 8 122 0 0 0 0
Akershus 21 779 20 872 25 886 13 871 0 0 22 055 0 0
Oslo 19 854 18 383 15 209 13 844 0 0 16 564 0 0
Hedmark 14 479 20 068 12 944 4 343 11 477 0 0 0 0
Oppland 13 118 10 143 11 293 0 9 107 0 0 0 0
Buskerud 15 405 17 308 11 688 0 8 200 0 0 0 0
Vestfold 21 366 19 112 23 057 0 0 0 5 012 0 0
Telemark 17 018 12 509 16 417 0 0 5 127 0 0 0
Aust-Agder 18 391 21 901 11 652 0 0 6 811 0 0 0
Vest-Agder 24 881 18 403 18 451 0 0 8 648 0 0 0
Rogaland 16 507 20 409 19 305 0 9 582 24 713 0 0 0
Hordaland 19 632 20 379 17 067 14 784 0 17 445 11 433 0 0
Sogn og Fjordane 9 355 14 040 0 0 0 0 1 854 0 0
Møre og Romsdal 17 044 13 236 14 572 0 0 9 366 0 0 0
Sør-Trøndelag 16 407 13 102 22 228 0 10 373 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 9 769 13 368 0 0 7 852 0 0 0 0
Nordland 14 659 16 899 10 906 5 287 10 118 0 0 0 0
Troms 14 333 10 283 17 353 5 512 0 0 0 0 0
Finnmark 6 964 4 385 5 634 0 0 0 490 0 0
| Last ned