Poll of polls

Norfakta for Nationen og Klassekampen 6. april 2013

Beregningen er basert på pollofpolls.nos mandatfordeling. Antall stemmer er basert på antall godkjente stemmer ved forrige stortingsvalg.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt
Oppslutning 27,1 32,6 17,0 5,7 4,7 6,0 4,0 0,6 1,7
Mandater 47 56 30 10 8 10 7 0 1
Stemmer bak hvert mandat nasjonalt 17 207 17 372 16 910 17 010 17 532 17 905 17 052 inf 50 731
Østfold 16 980 16 131 15 028 0 0 8 553 0 0 0
Akershus 24 675 23 213 18 927 18 825 0 11 974 22 055 0 0
Oslo 17 995 20 445 16 681 18 789 0 10 935 16 564 0 0
Hedmark 13 123 19 528 14 197 5 894 11 238 0 0 0 0
Oppland 11 890 9 870 12 386 0 8 917 0 0 0 0
Buskerud 13 962 16 843 12 819 0 8 029 0 0 0 0
Vestfold 19 366 18 598 25 288 0 0 0 5 012 0 0
Telemark 15 425 12 173 18 005 0 0 0 1 913 0 0
Aust-Agder 16 669 21 313 12 780 0 0 9 082 0 0 0
Vest-Agder 22 551 17 908 20 237 0 0 11 531 0 0 0
Rogaland 19 948 19 861 21 173 9 891 0 16 476 0 0 0
Hordaland 17 793 19 832 18 719 20 064 0 23 260 11 433 0 0
Sogn og Fjordane 16 957 13 662 8 450 0 6 138 0 0 0 0
Møre og Romsdal 15 448 19 321 15 982 0 9 028 12 488 0 0 0
Sør-Trøndelag 14 871 17 000 24 379 13 153 10 157 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 13 281 13 009 8 999 0 7 688 0 0 0 0
Nordland 13 286 16 445 11 961 7 175 9 908 0 0 0 0
Troms 12 991 10 006 19 032 7 480 0 0 0 0 0
Finnmark 6 312 4 267 6 179 0 0 0 490 0 0
| Last ned