Poll of polls

Norstat for Vårt Land 2. april 2013

Beregningen er basert på pollofpolls.nos mandatfordeling. Antall stemmer er basert på antall godkjente stemmer ved forrige stortingsvalg.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt
Oppslutning 24,6 31,3 19,9 6,2 4,2 5,8 4,6 1,1 1,3
Mandater 46 55 33 10 7 9 8 0 1
Stemmer bak hvert mandat nasjonalt 15 959 16 983 17 996 18 502 17 905 19 231 17 159 inf 38 794
Østfold 15 414 15 488 17 592 0 0 8 267 0 0 0
Akershus 22 399 22 288 22 156 20 476 0 11 575 25 363 0 0
Oslo 20 419 17 176 19 526 20 437 0 10 570 19 049 0 0
Hedmark 11 912 18 750 16 619 6 411 10 042 0 0 0 0
Oppland 10 793 9 477 14 499 0 7 968 0 0 0 0
Buskerud 12 674 16 172 15 005 0 7 175 0 0 0 0
Vestfold 17 579 17 857 29 602 7 034 0 0 0 0 0
Telemark 14 002 11 687 21 077 0 0 0 2 200 0 0
Aust-Agder 15 131 20 463 14 960 0 0 8 779 0 0 0
Vest-Agder 20 471 17 194 23 689 0 0 11 146 0 0 0
Rogaland 18 107 23 836 18 589 10 758 0 15 927 0 0 0
Hordaland 21 536 19 041 21 912 21 824 9 325 22 484 13 148 0 0
Sogn og Fjordane 15 393 13 118 9 891 0 0 0 2 133 0 0
Møre og Romsdal 14 023 18 551 18 709 0 8 068 12 071 0 0 0
Sør-Trøndelag 17 999 16 322 14 269 14 307 9 076 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 12 056 12 490 10 534 0 0 0 1 555 0 0
Nordland 12 061 15 789 14 002 7 804 8 854 0 0 0 0
Troms 11 793 19 214 11 139 8 136 0 0 0 0 0
Finnmark 5 730 4 097 7 233 0 0 0 563 0 0
| Last ned