Poll of polls

Sentio for Dagens Næringsliv 19. oktober 2012

Beregningen er basert på pollofpolls.nos mandatfordeling. Antall stemmer er basert på antall godkjente stemmer ved forrige stortingsvalg.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt
Oppslutning 26,4 31,4 21,1 3,8 4,0 4,9 5,2 0,0 1,2
Mandater 50 56 37 1 7 9 9 0 0
Stemmer bak hvert mandat nasjonalt 15 454 16 411 16 691 111 220 16 725 15 935 16 911 nan inf
Østfold 16 575 15 994 19 569 0 0 7 955 0 0 0
Akershus 21 390 18 711 17 617 0 0 9 155 26 002 0 0
Oslo 20 083 17 392 16 219 21 491 0 9 160 18 403 0 0
Hedmark 13 043 10 944 18 576 0 9 806 0 0 0 0
Oppland 12 238 11 388 18 450 0 8 912 0 0 0 0
Buskerud 13 874 17 142 18 345 0 0 0 6 668 0 0
Vestfold 18 869 26 446 16 407 0 0 0 6 393 0 0
Telemark 14 920 12 192 22 238 0 0 5 635 0 0 0
Aust-Agder 15 899 20 833 15 547 0 0 7 419 0 0 0
Vest-Agder 20 489 17 647 12 002 0 0 14 887 0 0 0
Rogaland 18 117 18 108 17 169 0 0 24 633 10 531 0 0
Hordaland 16 447 18 963 20 859 13 227 0 19 286 15 500 0 0
Sogn og Fjordane 14 720 14 511 8 545 0 7 150 0 0 0 0
Møre og Romsdal 15 124 14 508 15 161 0 0 10 531 0 0 0
Sør-Trøndelag 14 377 15 766 14 755 0 0 0 8 787 0 0
Nord-Trøndelag 12 938 14 506 12 518 0 7 425 0 0 0 0
Nordland 16 978 11 401 15 450 0 9 771 0 4 176 0 0
Troms 21 110 11 730 11 530 0 5 287 0 0 0 0
Finnmark 6 001 7 022 9 713 0 2 244 0 0 0 0
| Last ned